Polen komen in Nederland om te werken, niet om een uitkering op te strijken. Dat ligt anders bij Bulgaren waar minder dan de helft deelneemt aan arbeidsproces.

In Nederland wonende Polen hebben vaker betaald werk dan Nederlanders. 71 procent van de 96.000 Polen heeft werk, tegen 68 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verklaart dat deels uit het feit dat de hier woonachtige Polen vaak jong zijn.

De Polen zijn niet de enige etnische groep waar de arbeidsdeelname hoog ligt. Ook mensen afkomstig uit Portugal en Hong Kong of met wortels in Indonesië scoren hoog.

Er zijn ook groepen waar veel minder dan de helft van de mensen tussen de 15 en 74 jaar aan het werk is. Somaliërs en Irakezen hebben het minst vaak betaald werk. Opvallend: ook de Bulgaren, net als de Polen arbeidsmigranten van binnen de EU, doen het heel erg zwak op de arbeidsmarkt. Slechts 44 procent van de Bulgaren heeft betaald werk.

Arbeidsdeelname-1-oktober-2013-15-12-03 (1)

Bron Centraal Bureau voor de Statistiek

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl