Heb jij nog geen werknemersverzekeringen geregeld voor de mensen die voor jouw bedrijf werken? Of ben je druk bezig met het openen van een nieuwe vestiging of het aannemen van meer mensen? Hoe verzeker je dat?

Goede vraag, want als één van hen langdurig ziek raakt, kan dat grote impact hebben op je bedrijfsvoering. Daarom helpen we je bij Rabobank Zakelijk Verzekeren graag. Zo blijf je financieel gezond en sluit je tijdig een verzuimverzekering én andere werknemersverzekeringen af.

Loon doorbetalen bij ziekte

“Een zieke werknemer betekent dat je loon moet doorbetalen, zonder dat daar arbeid tegenover staat. Voor kleine mkb’ers met één tot tien mensen op de loonlijst is dat al snel een flinke financiële aderlating. Niet elke ondernemer beseft dat”, stelt verzekeringsadviseur Jeroen van Rabobank.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om het salaris van de zieke medewerker gedurende de contractperiode door te betalen. Voor iemand met een contract voor onbepaalde tijd is dat twee jaar. Het gaat om 70% van het laatst verdiende loon. In het eerste ziektejaar is dit nooit minder dan het minimumloon, zo rond € 25.000.

“In de praktijk is dat percentage bijna altijd hoger”, zegt Jeroen. “Dit is namelijk iets wat in CAO’s vaak wordt uit-onderhandeld. Zo moeten werkgevers in de horecabranche het eerste jaar 95% van het laatst verdiende loon betalen, in het tweede jaar is dat nog 75%.

De verzuimontzorgverzekering

Je kunt als werkgever kiezen voor een verzuimverzekering of voor een verzuimontzorgverzekering. Deze biedt een aantal voordelen ten opzichte van de verzuimverzekering. In de praktijk zien we dat een verzuimontzorgverzekering vaak een betere match is voor veel (kleinere) bedrijven. Een verzekeringsadviseur kijkt wat voor jou een passende keuze is.

Bij een verzuimontzorgverzekering krijg je een casemanager aangewezen vanuit de verzekeraar die je tijdens het hele traject maximaal ondersteunt. “Hiermee krijg je Poortwachter-garantie. Mocht het dossier na twee jaar door het UWV als onvoldoende worden bestempeld, dan neemt de verzekeraar het vervolg van de loondoorbetaling op zich”, aldus Jeroen.

Daarnaast biedt de verzuimontzorgverzekering premiedemping: “Stel dat je bedrijf slechts een paar medewerkers heeft. Als iemand er dan een jaar uit ligt, heb je een heel hoog ziekteverzuim percentage. Dit percentage heeft een direct gevolg voor de premie van je verzuimverzekering bij prolongatie. Bij een verzuimontzorgverzekering telt het eigen verzuim voor maximaal 25% mee voor het bepalen van je premie.

Een ander belangrijk voordeel is dat de interventiekosten altijd en voor 100% zijn meeverzekerd. Je komt als werkgever dan niet voor verrassingen te staan.

Denk als kleinzakelijke ondernemer ook hieraan

WIA
Als werkgever betaal je de eerste twee jaar een deel van het loon door. Soms is dat langer, als de Wet Verbetering Poortwachter niet goed is uitgevoerd. Na die twee jaar vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan. Deze uitkering ligt lager dan het laatstverdiende loon. Als werkgever kun je ervoor kiezen om deze inkomensterugval deels af te dekken voor je personeel met een verzekering, met een WIA-aanvullingsverzekering. Deze aanvulling wordt vaak aangeboden als secundaire arbeidsvoorwaarde, maar is voor sommige werkgevers verplicht vanuit de CAO.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Dit is verplicht volgens de Arbowet en bedoeld om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bewaken. In de RI&E staan de risico’s van de werkplek vermeld en worden maatregelen genoemd die de situatie verder moeten verbeteren. 

Collectieve ongevallenverzekering
Dit is een financiële ondersteuning na een ongeval waarbij een medewerker blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt. Vanuit de gedachte ‘goed werkgeverschap’ is een collectieve ongevallenverzekering goed om te overwegen.

Werknemersschadeverzekering
Een werknemersschadeverzekering dekt schade die het gevolg is van een ongeval tijdens werktijd. Ook wanneer een ongeval plaatsvindt tijdens woon-werkverkeer kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de gemaakte kosten.

Wil je verder lezen over werknemersverzekeringen? Lees hier het hele artikel.

Heb je hulp nodig rondom (werknemers)verzekeringen voor jouw bedrijf? Plan een vrijblijvend gesprek op rabobank.nl/zakelijkverzekeren.