Wil je als werkgever mensen aan je binden? Zorg dan voor een goede pensioenregeling. Een goed pensioen blijft namelijk veruit de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van Business Insider Nederland onder werkgevers en werknemers.

Maar liefst 72 procent van de respondenten vindt pensioen de belangrijkste voorwaarde. Nog voor het flexibel inrichten van werktijden en -locatie (49 procent), doorgroeimogelijkheden (43 procent) en extra verlof- of vakantiedagen (35 procent).

Andere opvallende conclusies uit het onderzoek:

Werkgevers enthousiaster over eigen invulling goed werkgeverschap dan werknemers

Op de vraag ‘Doet jouw organisatie genoeg om een goede werkgever te zijn?’ antwoordt 87 procent van de werkgevers ‘ja’. Maar dat zien werknemers toch iets anders: iets meer dan de helft (52 procent) vindt dat de eigen organisatie genoeg doet. Over wat er beter kan, zijn werknemers duidelijk: betere salarissen, meer waardering en een betere pensioenregeling.

2 op de 3 werknemers zijn anders gaan denken over goed werkgeverschap door corona

Voor ongeveer de helft van de professionals (51 procent) is vertrouwen en een goede werk- en privébalans belangrijker geworden sinds het uitbreken van de coronapandemie. Voor de overige 13 procent spelen juist een goed salaris en andere financiële zaken een belangrijkere rol.

Werkdruk vaak hoog binnen organisaties

Veel werknemers (43 procent) redden het qua werk allemaal maar nét. Ongeveer 15 procent geeft aan dat de werkdruk echt veel te hoog is. Dit zie je bij deze groep ook terug in het verzuim. Iets minder dan de helft van de ondervraagden (41 procent) is tevreden. Zij werken goed samen met hun team en komen samen met gerichte oplossingen als de werkdruk te hoog wordt.

Aan de slag met de resultaten van ons onderzoek. Dit kun je als werkgever doen:


Nog geen pensioenregeling? Verdiep je in de mogelijkheden

In Nederland bouwen bijna een miljoen mensen in loondienst geen aanvullend pensioen op. Reden voor de overheid om een meldpunt te openen: geenpensioen.nl. Hier vind je als werkgever handig informatie. Ook handig: het artikel dat Business Insider eerder schreef met Aegon Cappital.

Goed werkgeverschap: vraag aan je werknemers wat ze belangrijk vinden

Uit ons onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers regelmatig andere beelden hebben bij goed werkgeverschap. Misschien denk jij dat je het allemaal goed geregeld hebt voor je personeel, maar kijken je mensen daar (heel) anders naar. Zeker nu de arbeidsmarkt krap is, is het belangrijk dat je weet wat je werknemers belangrijk vinden, en of ze tevreden zijn. Stuur bijvoorbeeld een enquête uit. En vraag naar zaken als: de cultuur, de werk-privébalans en financiële vergoedingen.

Hoge werkdruk? Ga aan de slag met werkstress

Werkstress is al jaren beroepsziekte nummer één. In Nederland kampen zo’n 1,3 miljoen werkenden met burn-outklachten waarbij de kosten voor de werkgevers worden geraamd op zo’n drie miljard euro per jaar. Doordat een meerderheid van de werknemers een burn-out niet ziet aankomen, is het aanpakken van stress op de werkvloer niet eenvoudig. Onze tip? Ga op tijd het gesprek aan met je team: durven werknemers aan te geven dat ze stress ervaren? Hoe is de werkdruk? En wat speelt er wellicht privé? Laat zien dat je mentale gezondheid belangrijk vindt en geef het goede voorbeeld. Meer tips en eerste signalen van een burn-out lees je in dit artikel.

Dit is de belangrijkste conclusie uit een online onderzoek van Business Insider Nederland onder 554 werkgevers en werknemers in september en oktober 2021. 

Toekomstgericht werkgeverschap

Dit is een artikel uit onze serie ‘toekomstgericht werkgeverschap’, mogelijk gemaakt door Aegon. Als werkgever wil je zaken goed regelen voor je werknemers. Aegon en Business Insider helpen je daar graag bij. Door je tijdig op hobbels en kansen te wijzen. En door de juiste producten en diensten aan te bieden, zoals een pensioenregeling van Aegon Cappital.