Het Nederlandse pensioenstelsel is één van de beste ter wereld. Je kunt in principe op drie manieren pensioen opbouwen: de basis is de AOW-uitkering van de staat, daarnaast zijn er aanvullende regelingen via de werkgever en ten derde kun je individueel een pensioenpotje opbouwen.

Voor pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, staan forse veranderingen op stapel die uiterlijk in 2027 worden doorgevoerd. Hoe dat precies uitpakt, hangt mede af van je leeftijd en de manier waarop je pensioen opbouwt bij een verzekeraar, een pensioenfonds of een zogenoemde premiepensioeninstelling.

Het nieuwe pensioenakkoord zorgt ervoor dat in de toekomst 40-minners die pensioen opbouwen via een collectieve regeling, in het begin van hun loopbaan relatief meer pensioen gaan opbouwen. Tegelijkertijd wordt de omvang van je uiteindelijke pensioenpot afhankelijk van het rendement van beleggingen.

Drie voordelen en één ogenschijnlijk nadeel voor 40-minners:

1. Voordeel: carrièreswitch heeft minder gevolgen voor je pensioen

De belangrijkste afspraken in het pensioenakkoord gaan over de wijze waarop je pensioen opbouwt.

In het huidige systeem subsidiëren jongeren die deelnemen aan een pensioenfonds met een deel van hun premie-inleg de opbouw van de pensioenen van oudere werknemers. Die koppeling wordt losgelaten in het nieuwe pensioenstelsel. De opbouw van pensioenen wordt voor iedereen gelijk en individueler.

Dit heeft ook gevolgen voor je pensioenopbouw, als je bijvoorbeeld halverwege je loopbaan besluit om een baan als werknemer in te wisselen voor het ondernemerschap. Je profiteert immers vooral van het pensioenfonds, als je er tot later in je leven bij blijft. Door de nieuwe afspraken hoeft switchen minder gevolgen te hebben voor je pensioen.

2. Voordeel: jongeren krijgen beter inzicht in hun eigen pensioenpot

Voortaan bouwt iedereen zijn eigen individuele pensioenvermogenspotje op. Voor deelnemers in een pensioenfonds is dat vaak nieuw. Het wordt zo transparant welk vermogen voor jou is. Bij bijvoorbeeld pensioenregelingen bij een verzekeraar of PPI is er al langer sprake van individuele pensioenpotjes van werknemers. In deze gevallen is de transparantie over de individuele opbouw van pensioenvermogen er dus al.

3. Voordeel: Je kunt eenmalig een groot bedrag opnemen

Het duurt voor 40-minners nog even, maar het vooruitzicht is wel leuk: je kunt er straks voor kiezen om bij pensionering eenmalig 10 procent van je pensioen in een keer uit te laten betalen. Hier zitten wel voorwaarden aan. Je kunt dan bijvoorbeeld een wereldreis maken of je huis verbouwen of afbetalen. Kies je voor zo’n eenmalige uitkering, dan wordt het pensioen dat je daarna maandelijks krijgt natuurlijk ook circa 10% lager.  

Nadeel? Geen toezegging vooraf over hoogte pensioenuitkering

Voor veel werknemers bij pensioenfondsen geldt nu dat er een toezegging wordt gedaan over de hoogte van de toekomstige uitkering. In het nieuwe systeem vervalt die toezegging. De uiteindelijke uitkering hangt vooral af van het rendement op je persoonlijke pensioenvermogen tijdens de opbouwperiode van het pensioen. Ogenschijnlijk is er dus minder ‘zekerheid’ over de toekomstige pensioenuitkering. Dit kun je als een nadeel zien, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Deze garanties zijn kostbaar en in het huidige stelsel hebben veel pensioenfondsen die een toezegging doen over de uiteindelijke uitkering, al jaren moeite om die belofte consistent waar te maken.

Denk vooruit

We worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor onze financiën. De overheid treedt terug. Dat vraagt dat je zélf vooruitdenkt en zorgt voor financiële reserves en oplossingen. Aegon helpt je graag hierbij. Door je tijdig op hobbels en kansen te wijzen, zoals in dit blog. En door de juiste producten en tools aan te bieden.