Als zelfstandige ondernemer goedkoop beleggen voor je pensioen zonder rompslomp. Inmiddels zijn er drie partijen in Nederland die hiervoor initiatieven hebben ontwikkeld. Met een heuse prijzenslag tussen aanbieders.

Afgelopen jaar kreeg het initiatief ZZP Pensioen veel aandacht als mogelijkheid voor zelfstandige ondernemers om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen via een overzichtelijke beleggingsconstructie.

Maar ZZP Pensioen is niet de enige aanbieder: vermogensbeheerder Brand New Day was al langer actief op deze markt en deze maand is ook het initiatief BrightNL uit de startblokken gekomen.

Donderdag gaf BrightNL een toelichting op zijn pensioeninitiatief, waarbij de nadruk lag op de coöperatieve aanpak. “Uniek is dat er geen bank of verzekeraar achter BrightPensioen zit. BrightPensioen is gestart door zzp’ers wordt eigendom van de deelnemers zelf. Het bedrijf is gefinancierd door crowdfunding en deelnemers worden aandeelhouder via een coöperatie.”

Tegelijk kwam donderdag ook Brand New Day in actie, met een nieuwe variant van zijn pensioenproduct voor zelfstandige ondernemers.

Pensioen voor zelfstandigen

De pensioenaanbiedingen van de drie aanbieders kennen een aantal gemeenschappelijke punten. Grofweg is het idee dat je als zelfstandige op een geblokkeerde rekening flexibel geld inlegt. Dat wordt belegd in aandelen en obligaties, waarbij het opgebouwde vermogen is vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3.

Wie bij de fiscus een aantoonbaar ‘pensioengat’ heeft, kan gebruik maken van mogelijkheid om de ingelegde jaarpremies in te zetten als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Zie ook deze uitleg van de Belastingdienst.

Aan het eind van de rit, vanaf je 60-ste of later, komt het vermogen vrij en moet dat verplicht in een uitkering worden gestopt. Die keert vaste bedragen uit gedurende een aantal jaren en desgewenst levenslang. Over de uitkeringen moet je wel belasting betalen in box 1 van de inkomstenbelasting.

Vergelijken aanbieders

Belangrijk aspect bij de aangeboden pensioenconstructies betreft de kosten van de beleggingen. Op de lange termijn kan dat immers veel uitmaken bij het uiteindelijke rendement en dus de omvang van de pensioenpot.

Zie voor een uitgebreide vergelijking van deze drie aanbieders dit artikel van Z24: Zzp'er opgelet: zo vergelijk je opbouw en kosten voor 'pensioenfonds'.

In dit artikel van begin januari is een vergelijking op kosten gemaakt. Maar de aanpassing van de kostenstructuur door Brand New Day vraagt om een nieuwe kostenvergelijking.

Kosten pensioenbeleggen

Het nieuwe pensioenproduct van Brand New Day, werkt net als dat van concurrenten ZZP Pensioen en BrightNL, met een beleggingsstijl waarbij de inleg eerst voor een groter deel in aandelen gaat. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt meer in relatief veilige obligaties belegd. Dit wordt in jargon 'lifecycle beleggen' genoemd. Je hebt hierbij geen keus om zelf te schuiven met de verhouding tussen aandelen en obligaties.

Alle drie de partijen rekenen eenmalige kosten voor de beleggingen, maar voor het uiteindelijke kostenplaatje tikken de kosten die jaarlijks worden afgeboekt het sterkst aan.

De jaarlijkse kosten bestaan uit een percentage dat wordt afgeroomd van het opgebouwde vermogen (fondskosten) en een vast bedrag voor administratie en dergelijke. Volgens de aanbieders dekken genoemde kostenpercentages per saldo alle relevante kosten voor de deelnemer en zijn er geen extra onderliggende kosten.

Bij ZZP Pensioen moet je rekening houden met de combinatie van een vast bedrag van 35 euro per jaar en een jaarlijks kostenpercentage van 0,35 procent over het opgebouwde vermogen.

BrightNL rekent met een wat hoger vast bedrag van 210 euro per jaar en een kostenpercentage van maximaal 0,25 procent van het opgebouwde vermogen, waarbij de aanbieder stelt dat dit lager wordt naarmate het vermogen groeit.

Brand New Day rekende tot nog toe alleen met een kostenpercentage van 0,59 procent van het opgebouwde vermogen per jaar en geen vast kostenbedrag. Bij dit product krijgen deelnemers meer vrijheid om eventueel zelf te bepalen hoeveel geld ze in aandelenfondsen en obligatiefondsen stoppen.

In de donderdag gelanceerde nieuwe pensioenproduct is er geen keuzevrijheid en wordt de beleggingsportefeuille automatisch aangepast van meer naar minder aandelen, naarmate de uitkeringsdatum dichterbij komt. Hiervoor geldt een vast bedrag van 50 euro per jaar voor servicekosten en een  jaarlijks percentage dat van de vermogenspot afgaat van 0,25 procent (beleggingskosten).

zzppensioenen

Puur op basis van deze gegevens kun je niet zeggen dat de ene aanbieder per definitie goedkoper is dan de andere. Maar de verschillen in de kostenstructuur tussen aanbieders hebben wel belangrijke gevolgen, afhankelijk van de hoogte van de uiteindelijke pensioenpot en de beleggingsduur. Belangrijk is dus dat je vooraf goed voor ogen hebt wat de omvang is van het bedrag dat je wilt opbouwen.

Omslagpunt pensioenkosten

Op basis van bovenstaande gegevens kun je  'omslagpunten' berekenen die aangeven bij welk opgebouwd vermogen een aanbieder goedkoper dan wel duurder is.

Enigszins lastig is dat BrightNL bij het jaarlijkse kostenpercentage aangeeft dat om 'maximaal' 0,25 procent van het vermogen gaat, waarbij dit zou dalen naarmate het vermogen groeit. Die claim moet uiteraard nog hard worden gemaakt. Maar om daar een beetje rekening mee te houden, gaan we uit van een kostenpercentage van 0,2 procent. Dan kun je de volgende conclusies trekken.

BrightNL heeft een laag kostenpercentage (0,2 procent) dat van het vermogen wordt afgeroomd, maar relatief hoge vaste kosten (210 euro). Stel, je zet dit af tegen ZZP Pensioen (0,35 procent kosten gaan van het vermogen af, plus vast bedrag 35 euro per jaar). Dan ligt het omslagpunt bij een vermogen van ongeveer 117 duizend euro.

Ofwel: ben je van plan minder dan 117 duizend euro op te bouwen, dan is ZZP Pensioen goedkoper, bij een bedrag dat daar duidelijk boven ligt, wordt BrightNL goedkoper.

Vergelijk je BrightNL met de nieuwe pensioenconstructie van Brand New Day (0,25 procent van vermogen en 50 euro vaste kosten per jaar) dan ligt het omslagpunt een stuk hoger: op ruim drie ton.

Kortom: het relatief hoge vast bedrag van 210 euro zorgt ervoor dat BrightNL een product heeft dat alleen goedkoop is, als je een behoorlijk groot vermogen wilt opbouwen als aanvullend pensioen.

Fiscale aftrek inleg pensioenpremie

Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de sommmetjes nog wat anders uitpakken, als je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheid om de jaarlijkse pensioeninleg in te zetten voor de fiscale aftrek in box 1 van de inkomstenbelasting. Je mag premies voor aanvullend pensioen namelijk onder bepaalde voorwaarden in mindering brengen op de te betalen inkomstenbelasting.

De jaarlijkse premieaftrek geldt echter alleen voor de uitgaven die op een geblokkeerde beleggingsrekening terecht komen waar het vermogen wordt opgebouwd (het lijfrentebeleggingsrecht). Vaste, administratieve kosten van aanbieders die los van de inleg in beleggingsfondsen worden geïncasseerd, zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Een hoger administratief bedrag , zoals de 210 euro van BrightNL versus 35 of 50 euro van concurrenten, pakt fiscaal daarom iets minder gunstig uit, omdat op de totale inleg een kleiner deel fiscaal aftrekbaar is.

Om een idee te geven: vergelijk je bijvoorbeeld ZZP Pensioen met Bright NL en ga je ervan uit dat alleen de variabele jaarlijkse kosten van de inleg aftrekbaar zijn tegen het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting, dan is ZZP Pensioen tot een bedrag van circa 240 duizend euro goedkoper, ruim een ton meer dan als je geen rekening houdt met de fiscale premie-aftrek.

Verschillende doelgroepen

Dan nog de vergelijking tussen Brand New Day en ZZP Pensioen. Brand New Day heeft met het nieuwe product iets hogere vaste jaarlijkse kosten (50 euro versus 35 euro) en een iets lager kostenpercentage dat wordt afgeroomd van het vermogen (0,25 procent versus 0,35 procent). Het omslagpunt ligt hierbij rond de 15 duizend euro. Dus tot dit bedrag is ZZP Pensioen goedkoper, daarboven is Brand New Day voordeliger. (houd je rekening met de bovengenoemde fiscale aftrekbaarheid van de jaarpremie, dan verschuift het omslagpunt in het geval van het hoogste belastingtarief naar circa 30 duizend euro.)

Interessant hierbij is wel dat Brand New Day het oude product zonder een vast jaarlijks bedrag en met 0,59 procent kosten die van het vermogen afgaan, handhaaft. Bij dit product ligt het omslagpunt ten opzichte van ZZP Pensioen ook rond de 15 duizend euro, maar is Brand New Day juist goedkoper bij een vermogen onder de 15 duizend euro en duurder daarboven.

Door twee kostenvarianten aan te bieden spreekt Brand New Day dus verschillende doelgroepen aan: degenen die kleinere vermogens willen opbouwen en zelfstandigen die een grotere pensioenaanvulling zoeken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl