• Het Europese Hof heeft Nederland veroordeeld voor het nationaal houden van pensioengelden van burgers die naar een ander EU-land verhuizen.
  • Volgens het hof voldoet Nederland daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal.
  • De kwestie over de strikte voorwaarden die Nederland stelt aan het meenemen van pensioenen speelt al sinds 2012.
  • Lees ook: AOW en pensioen: dit willen 10 politieke partijen met het inkomen voor de oude dag

Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het Europese Hof in Luxemburg heeft Nederland veroordeeld voor het nationaal houden van pensioengelden van burgers die naar een ander EU-land verhuizen. Volgens het hof voldoet Nederland daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal en afspraken over het meenemen van pensioenen naar een ander land in Europa.

Overdracht van in Nederland opgebouwd pensioengeld aan een buitenlandse pensioenverstrekker mag van Nederland nu alleen onder strikte voorwaarden. In de praktijk maken die voorwaarden het voor burgers zo goed als onmogelijk om na een verhuizing naar bijvoorbeeld België of Spanje hun opgebouwde pensioengeld mee te nemen.
Volgens het EU-hof ontstaat zo een nadeel voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd in vergelijking met andere EU-burgers. Burgers met pensioenopbouw in Nederland zullen minder snel overwegen om over de grens te wonen en te werken.

Ook is er een nadeel voor buitenlandse werkgevers. Want als werknemers met een Nederlands pensioen overstappen naar een andere Nederlandse werkgever kan het pensioen wel meegenomen worden naar een ander pensioenfonds. Buitenlandse werkgevers kunnen deze service niet bieden.

Langslepende kwestie rond overhevelen Nederlands pensioenkapitaal naar andere EU-landen

De rechtszaak was aangespannen door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie dat ook toeziet op naleving van de Europese afspraken. De kwestie speelt al jaren.

In 2012 heeft de Europese Commissie Nederland laten weten dat ze vindt dat Nederland de Europese regels voor vrij verkeer van personen en van kapitaal niet respecteert. Daarop volgde een briefwisseling waarbij het Nederlandse standpunt was dat de commissie het fout zag. Daarop heeft de Europese Commissie de kwestie in 2022 voorgelegd aan het EU-hof, die woensdag over de zaak in het nadeel van Nederland heeft geoordeeld.

LEES OOK: 4 dingen die je kunt doen, als je nog maar beperkte tijd hebt om een prettig pensioen te regelen