Pensioen blijft voor de meesten van ons een beetje een black box. Natuurlijk zijn we allemaal doordrongen van het belang van pensioenopbouw. Maar we blijven een beetje steken in goede bedoelingen. We zijn vaak minder bezig met de vraag hoe we dit opbouwen en of het eigenlijk genoeg is straks.

Pensioenregelingen

Dat is wel aan het veranderen, onder druk van de ingrijpende gevolgen van de kredietcrisis. Ons pensioen is opgebouwd uit een trio aan regelingen. De eerste is de AOW, het staatspensioen. De tweede is het pensioen dat we hebben opgebouwd bij een pensioenfonds of verzekeraar via de werkgever – als we tenminste een vaste baan hebben, of gedurende een aantal jaren hebben gehad. De derde is het aanvullende pensioen waarvoor we zelf sparen of beleggen.

Lage rente en pensioenleeftijd

De eerste twee regelingen staan onder druk door de aanhoudend lage rente. De overheid is bezig de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen, waardoor we steeds later AOW zullen gaan ontvangen. De overheid doet dat omdat we steeds langer in relatieve gezondheid blijven leven, en dus ook langer kunnen doorwerken, maar ook om de AOW betaalbaar te houden.

Pensioenfondsen worden hard getroffen door de lage rente, en reageren daarop door de indexatie (tijdelijk) af te schaffen – de automatische verhoging van het toekomstige pensioen met de inflatie – en vaak zelfs door het uitgekeerde pensioen te verlagen.

Aanvullend pensioen

We zijn er dus niet langer zeker van dat we uit die twee bronnen voldoende inkomen zullen ontvangen nadat we eenmaal met pensioen zijn gegaan. Daar komt de derde regeling in beeld: het aanvullend pensioen, waarvoor we zelf moeten sparen of beleggen. Gelukkig hebben we sinds enkele jaren keus volop uit aanbieders van aanvullend pensioen. Een van de nieuwste is Binck Pensioen, waar je een aanvullend pensioen kunt opbouwen door verstandig te beleggen.

Binck Pensioen

Tegen lage kosten, en goed wereldwijd gespreid over verschillende soorten beleggingen – aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed en geldmarkten – alsmede over verschillende regio’s en sectoren. Je moet je wel goed blijven realiseren dat beleggen ook altijd een risico inhoudt op periodieke verliezen. Door het risico te spreiden hoopt Binck Pensioen de verliezen zoveel mogelijk te drukken.

Binck Pensioen is flexibel en transparant. Hierdoor kun je zelf beter bepalen hoeveel je moet beleggen voor aanvullend pensioen om na je pensioendatum een acceptabel inkomen te blijven verdienen. Zonder veel gedoe. Hoe dat werkt, leggen we hieronder uit.

MijnPensioenOverzicht.nl

Om te beginnen stel je vast welk inkomen je na pensioendatum zult ontvangen uit de eerste twee bronnen: AOW en pensioenfondsen en/of verzekeraars via je (gewezen) werkgevers. Dat kun je gemakkelijk nagaan op MijnPensioenOverzicht.nl. Is dat bedrag niet genoeg? Dan weet je nu tenminste voor hoeveel je aanvullend pensioen moet gaan opbouwen.

Stortingen voor aanvullend pensioen – per maand of per jaar – zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Maar alleen tot het bedrag van je ‘jaarruimte’ – het maximale bedrag dat je per jaar belastingvrij mag investeren in een aanvullend pensioen. Hoe hoog je jaarruimte is, hangt af van hoeveel je in de loop der jaren elders aan pensioenvermogen hebt vergaard. De uitkomst kan ieder jaar verschillen. Daarom moet je je jaarruimte ook ieder jaar opnieuw uitrekenen.

Jaarruimte vaststellen

Dat moet je zelf doen. Ook daarvoor is een rekentool beschikbaar, in dit geval van de Belastingdienst. Overigens verdient het aanbeveling je eigen berekening van je jaarruimte altijd te laten dubbelchecken door een belastingadviseur.

Heb je langs die wegen eenmaal je jaarruimte vastgesteld – nogmaals: dat moet je dus ieder jaar opnieuw doen – , dan neemt Binck Pensioen jou het overige huis- en rekenwerk uit handen. Binck Pensioen houdt vervolgens bij hoeveel je elke maand of jaar inlegt en stuurt je een waarschuwing wanneer dit bedrag niet klopt met de jaarruimte die is vastgesteld.

Pensioenleeftijd kiezen

Verder kun je bij Binck Pensioen zelf instellen op welke leeftijd je met pensioen wilt gaan. Tot je 72ste, want dat is het laatste levensjaar waarin je opgebouwde kapitaal tot uitkering moet komen voor een aanvullend pensioen.

Naarmate de pensioendatum die je zelf hebt gekozen dichterbij komt, kun je je steeds minder verliezen permitteren. Je hebt immers steeds minder tijd om die goed te maken met rendementen. Naarmate je pensioendatum dichterbij komt, verandert Binck Pensioen automatisch de samenstelling van je beleggingsportefeuille. Binck bouwt het percentage aandelen geleidelijk af en wisselt dit om voor relatief veiliger obligaties.

Een belangrijk voordeel van Binck Pensioen is, dat je je pensioenleeftijd altijd naderhand kunt verhogen of verlagen, al naar gelang je wensen en behoeften veranderen. Binck Pensioen past je beleggingen gratis en volautomatisch aan die nieuwe keuze aan.

Zo kun je zelf bepalen hoe goed je pensioen straks wordt. Met zo min mogelijk gedoe.

Dit is het zesde en laatste artikel in de Maand van het Pensioen. De Maand van het Pensioen wordt mogelijk gemaakt door Binck Pensioenbeleggen: een slimme aanvulling op uw pensioen.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. U kunt een deel van uw inleg verliezen. De auteur van dit artikel ontvangt een vergoeding van Binck Pensioen.