Wie in het verleden een gouden handdruk heeft gekregen, heeft deze vaak op een bankspaarrekening staan of ondergebracht in een stamrecht bv. 2014 is voor velen een goed moment om dat potje vervroegd leeg te halen.

De laatste weken krijg ik veel vragen over gouden handdrukken. Sinds 1 januari geldt namelijk het volgende aanbod: een belastingvrij geparkeerde ontslagvergoeding kun je in 2014 in één keer van je bankspaarrekening of uit je stamrecht bv halen, terwijl je over maar 80 procent van het bedrag inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Dit eenmalige aanbod geldt alleen bij opname in 2014 en alleen als je alles opneemt.

Hoewel adviseurs van deze constructies zeggen dat het voor de meeste bankspaarders en eigenaren van een stamrecht bv helemaal niet gunstig is om van deze regeling gebruik te maken, is het dat volgens mij wel: de belastingvoordelen van een stamrecht bv worden overschat en de nadelen onderschat.

Voordelen stamrecht bv overdreven

Op papier zijn de baten van banksparen of een stamrecht bv evident: niet alleen hoef je over je gouden handdruk in eerste instantie geen inkomstenbelasting (box 1) te betalen, je betaalt ook geen vermogensbelasting (box 3). Pas als je gaat uitkeren, wordt het geld bij je inkomen opgeteld en betaal je er inkomstenbelasting over.

Maar als je gaat rekenen, is het eenmalige aanbod een buitenkans. Zeker als je altijd 52 procent belasting blijft betalen. Dan heb je van een bankspaarrekening of een stamrecht bv namelijk geen enkel box 1-voordeel. Terwijl je in 2014 de belastingdruk kunt verminderen tot 41,6 procent (80 procent van 52 procent) door je stamrecht bv of bankspaarrekening te liquideren.

Ook als je over hooguit een deel van je inkomen 52 procent belasting betaalt – de grens waarboven je 52 procent betaalt ligt op 56.532 euro – is het aanbod genereus; de feitelijke belastingdruk is dan misschien maar 35 of 40 procent.

Lees ook op Business Insider

Een veel genoemd argument om je ontslagvergoeding toch te laten staan, is dat je die kunt gebruiken als pensioen. Dat heeft in theorie als extra voordeel dat de belastingtarieven voor gepensioneerden lager zijn. Maar dat geldt alleen in de eerste twee belastingschijven, ofwel tot een inkomen van 33.363 euro; boven dat inkomen betalen AOW’ers net zoveel belasting als anderen.

Bovendien neemt het bestaande belastingvoordeel voor deze groep af, doordat de AOW langzaam maar zeker wordt gefiscaliseerd. Nu geldt dat alleen nog voor de tweede belastingschijf (de houdbaarheidsbijdrage ofwel de Bos-belasting), maar er liggen plannen in de kast om ook het tarief in de eerste schijf voor AOW’ers te verhogen. Tegen de tijd dat je met pensioen gaat, is het belastingvoordeel voor gepensioneerden waarschijnlijk helemaal verdwenen.

Kosten van stamrecht bv

Ik noemde al even de vermogensbelasting van 1,2 procent die niet geldt voor stamrecht bv’s en bankspaarrekeningen: dat is zeker een voordeel van zo’n constructie. Voor veel dga’s (directeur-grootaandeelhouders) valt dit voordeel echter weg tegenover de hoge kosten die zij jaarlijks betalen voor hun stamrecht bv.

Het opstellen van een jaarrekening en het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting hoeft niet duur te zijn (en als je een beetje handig bent, kun je dat ook zelf doen), maar veel dga’s beseffen niet dat ze kunnen shoppen en hebben zich een veel te dure aangifte-service laten aanpraten.

Ik ken zelfs dga’s die hun jaarrekening voor meer dan 1.000 euro jaarlijks laten goedkeuren door een accountant, wat volstrekt overbodig is.

Een bankspaarrekening dan? Dat is weliswaar goedkoper, maar daarvan is het nadeel dat je sterk bent beperkt in je beleggingsmogelijkheden. Als je dat niet erg vindt, bijvoorbeeld omdat je toch niet belegt en alleen spaart, zou je eens moeten uitrekenen wanneer die vrijstelling van de vermogensbelasting opweegt tegen het belastingvoordeel van de eenmalige regeling.

Wanneer je wel van je geld moet afblijven

Alleen als je zeker weet dat je de komende 10 jaar niets met het in 2014 opgenomen tegoed zou doen, kan het voordeliger zijn om de bankspaarrekening te handhaven.

Voor sommige eigenaren van een stamrecht bv is er nog een reden om gebruik te maken van het eenmalige aanbod.

Veel stamrecht bv’s staan ‘onder water’. Dat betekent dat er te weinig geld in de bv zit om de afgesproken uitkeringen te kunnen betalen. Dat is niet alleen jammer voor de dga, maar ook voor de fiscus, die zo een deel van de verwachte belastinginkomsten misloopt.

Dga’s die destijds 18.000 euro als startkapitaal hebben gestort (dus bv’s die zijn opgericht voor oktober 2012), zullen eerst dat geld moeten gebruiken voor de uitkeringen; zij moeten dan over die 18.000 euro – waar zij ooit al belasting over hebben betaald – nog een keer belasting betalen. Ook hier biedt de eenmalige regeling uitkomst: als je over maar 80 procent van de stamrechtverplichtingen belasting hoeft te betalen, is dit probleem in veel gevallen opgelost.

Natuurlijk zijn er ook redenen te bedenken waarom je je stamrecht bv niet zou moeten opheffen. Bijvoorbeeld als je onderneemt vanuit de bv of als je een hypotheek aan jezelf hebt verstrekt. Maar reken dan wel eerst uit hoe groot het belastingvoordeel nu precies is en hoe zich dat verhoudt tot het fiscale voordeel dat je kunt behalen door gebruik te maken van de eenmalige regeling.