Wie erfgenamen wil begunstigen met een deel van de waarde van een woning, moet goed letten op het verschil tussen de WOZ-waarde en de geschatte marktwaarde.

De waardering van de eigen woning kan van groot belang zijn bij het bepalen van de erfenis. Vooral als het verschil tussen de waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor de onroerendezaakbelasting (WOZ-waarde) afwijkt van de geschatte marktwaarde.

Bij een zaak die voorligt bij de Hoge Raad adviseerde de advocaat-generaal onlangs dat lagere rechters terecht hebben vastgesteld dat de WOZ-waarde leidend is, ook al is die hoger dan de geschatte marktwaarde.

Waarde woning bij erfenis

Het gaat om een zaak waarbij een kind bij de erfenis van zijn moeder een bedrag van 45.687 euro kreeg toegekend. Dit bedrag was vastgesteld als percentage van de geschatte marktwaarde van de woning van de moeder, op de dag van het overlijden. Dat was op 29 oktober 2010.

De inspecteur van de Belastingdienst hanteerde voor de erfbelasting echter een ander bedrag, te weten  62.430 euro. Dat was gebaseerd op de WOZ-waarde over 2010 van 457.000 euro.

Hoewel dit op het eerste gezicht oneerlijk lijkt, gaat de advocaat-generaal mee in de redenering van eerdere rechters dat voor de erfbelasting aangesloten moet worden bij de waarderingsregels van de Successiewet.

In beginsel moet bij erfenissen worden uitgegaan van de waarde van ontvangsten in het economische verkeer. Maar als er bij een vermogensbestanddeel een “bijzonder waarderingsvoorschrift” geldt, moet volgens dat voorschrift gehandeld worden. En voor onroerende zaken die “in gebruik zijn als woning” geldt dus dat de WOZ-waarde bepalend is. Pech voor de erfgenaam.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl