Mensen die kiezen voor een zorgverzekering met een lage premie, moeten zich goed bedenken dat ze soms moeten bijbetalen, verder moeten reizen om zorg te krijgen, of hun medicijnen alleen via internet kunnen bestellen.

Dat zegt Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die zeventien zorgpolissen met een lage premie onderzocht.

Alle zorg die onder de basisverzekering valt wordt geleverd, maar verzekeraars hebben voor de goedkope polissen zorg ingekocht bij een beperkt aantal aanbieders. Daardoor kan het voorkomen dat een patiënt de zorg verder van huis moet halen.

Wil je naar een arts of andere behandelaar waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt, dan kan het zijn dat de kosten maar voor een deel worden vergoed. Medisch noodzakelijke behandelingen in academische ziekenhuizen brengen geen extra kosten met zich mee, ook al is die zorg niet gecontracteerd, aldus de NZa.

Ziekenhuiszorg selectief ingekocht

In de zeventien onderzochte polissen is niet alleen met een beperkt aantal zorgaanbieders een contract afgesloten, maar betaalt de zorgverzekeraar ook maar 50 tot 85 procent van de kosten als toch voor een aanbieder wordt gekozen met wie geen contract is.

Bij tien van deze polissen is vooral de ziekenhuiszorg selectief ingekocht, aldus de NZa. Dat betekent mogelijk verder reizen voor de patiënt. Bij één polis moeten herhaalrecepten via internet worden besteld en bij vier polissen kan je daarvoor alleen bij bepaalde apotheken terecht.

Dit jaar zijn er in totaal 71 polissen voor de basiszorgverzekering. Ongeveer 1,25 miljoen mensen kozen voor een van de zeventien onderzochte polissen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl