Overeenkomst waarbij een participant/investeerder voor een bepaalde periode of voor een bepaalde doelstelling een aandeel neemt in het aandelenkapitaal van een onderneming.

De deelneming is te beschouwen als de investering van durfkapitaal.

Dit is een uitgebreide overeenkomst, inclusief garantiebepalingen in bijlagen en notulen van besluit tot uitgifte van aandelen.

Dit model is opgesteld in samenwerking met overeenkomsten.nl

Download hier deze tool.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl