De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat jaarlijks zo’n 80.000 tot
100.000 Nederlanders gebruik maken van de Overstapservice om gemakkelijk te
switchen van bankrekening. De schatting is dat eenzelfde aantal zonder de
service overstapt.

Dit betekent dat van de 100 huishoudens er minder dan 3 à 4 per jaar van
bankrekening wisselen.

Wat mensen beweegt om over te stappen, al dan niet met gebruikmaking van de
Overstapservice, wordt momenteel door de NVB en de Consumentenbond
onderzocht. Tegen het einde van het jaar wordt namelijk een evaluatie
gepubliceerd van de Overstapservice die banken bieden. De motivatie van
overstappen zal hierin ook aan bod komen.

Het consumentenprogramma Kassa
deed afgelopen voorjaar al een onderzoekje naar het overstappen van bank en
daaruit bleek dat met name onvrede over bonussen van bankiers en slechte
dienstverlening een reden zijn om te wisselen.

Voordat je overstapt
Wat de reden van een voorgenomen overstap ook mag zijn, is het handig om
zicht te hebben op de gevolgen van een mogelijke overstap. Misschien krijg
je wel kortingen op andere producten van de bank (bijvoorbeeld op je
hypotheekrente) als je hier ook een betaalrekening hebt lopen waar je
salaris op gestort wordt. Beëindig je de betaalrekening, dan kunnen
kortingen komen te vervallen.

Bovendien moet je bedenken naar welke bank je overstapt. Op de website vanbetaalrekeningveranderen.nl
vind je een overzicht van de inhoud en de kosten van verschillende
pakketten met betaalrekeningen die er zijn.

Vervolgens vraag je bij de bank van jouw keuze een nieuwe betaalrekening aan.
En – misschien een open deur – vergeet niet om alle betaalpassen en andere
faciliteiten zoals internetbankieren die je nodig denkt te hebben aan te
vragen bij je nieuwe bank. Helaas kun je je oude rekeningnummer niet
meenemen naar je nieuwe bank.

Lees ook op Business Insider

De regering en de NVB vinden nummerportabiliteit (nummerbehoud bij banken) wel
wenselijk, maar omdat de rekeningnummersystematiek Europees geregeld is, kan
nummerbehoud ook alleen in Europees verband geregeld worden.

Minister van Financiën De Jager, heeft in juli dit jaar aangegeven dat dit bij
de zogenaamde Payments Committee is aangekaart. Tweede Kamerlid Wouter
Koolmees van D66 constateert dat er tot nu toe nog niet echt iets gebeurd.
Hij laat aan Z24 weten hier zeker achteraan te blijven zitten.

Overstapservice
Om het overzetten van je bankzaken van het ene naar het andere rekeningnummer
zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden de banken een Overstapservice
die 13 maanden loopt. Je kunt de dienst vergelijken met de verhuisservice
van de post die alle poststukken aan je oude adres tijdelijk doorstuurt naar
je nieuwe huis.

Via je nieuwe bank kun je de overstapservice gratis aanvragen, tegelijkertijd
bij het openen van een rekening maar ook voor een bestaande rekening bij die
bank.

Van je oude bank ontvang je daarna een overzicht van de periodieke
overboekingen die gestopt zijn. Let op als je via internetbankieren zelf
overboekingen hebt geagendeerd, deze moet je zelf stoppen.

Minimaal 2 weken na de aanvraag, gaat de overstapperiode in. Je oude passen
zijn nu niet meer geldig en alle bijschrijvingen op je oude rekening worden
automatisch doorgestuurd naar je nieuwe rekening. Ook betalingen die je per
machtiging via de oude rekening hebt geregeld worden van de nieuwe rekening
afgeschreven en incassanten worden geïnformeerd over het nieuwe
rekeningnummer.

Maar je moet nog wel een paar dingen zelf regelen. Allerlei instanties die jou
geld storten (je werkgever of uitkeringsinstantie bijvoorbeeld) moet je
laten weten dat ze het geld op een ander rekeningnummer moeten overmaken.

Wie dat zijn kun je gemakkelijk terugvinden op de rekeninginformatie van je
nieuwe bank, daarop staat namelijk bij een bijschrijving “Overstapservice
via (nummer van uw oude betaalrekening).

Periodieke overboekingen moet je weer opnieuw invoeren zodat ze van je nieuwe
rekeningnummer worden afgeschreven.

Een uitgebreide beschrijving van de overstapservice en een brochure met een
checklist met wat je allemaal zelf moet doen is te vinden op de website
www.overstapservice.nl.

Kortom: wisselen van bank is niet iets dat je even in een middag doet, maar
zeker niet onmogelijk.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl