Als de Nederlandse chemische industrie voor de helft overstapt van fossiele grondstoffen naar biomassa, levert dat tienduizenden banen op.

Dat zegt hoogleraar Johan Sanders van Universiteit Wageningen, die donderdag afscheid neemt als hoogleraar plantaardige productieketens.

Sanders berekende dat zo’n omschakeling circa 30.000 nieuwe banen oplevert in de landbouw, een sector waar de werkgelegenheid nu juist gestaag afneemt. De arbeidskrachten zijn vooral nodig voor de productie van biomassa, zoals gras, maïs, suikerbieten en andere plantaardige grondstoffen.

De verdere verwerking van de biomassa levert daarnaast nog eens 15.000 werkplekken op in de chemische industrie zelf, zegt Sanders.

Kapitaalskosten drastisch omlaag

Volgens hem kan de overstap worden gemaakt zonder dat de producten die de chemische industrie maakt duurder worden en zonder subsidie van de overheid. Dat komt omdat bij gebruik van biomassa de kapitaalskosten drastisch verlaagd kunnen worden, aldus de hoogleraar.

Sanders was 12 jaar verbonden aan Universiteit Wageningen, waar hij onderwijs gaf in en onderzoek deed naar het gebruik van plantaardige grondstoffen in de industrie als alternatief voor olie, gas en kolen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl