Het ministerie van Economische Zaken heeft ecologen onder druk gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen.

Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Die conclusie trekt NRC in een reconstructie.

Ambtenaren op het ministerie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit de reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.

Volgens NRC heeft de landbouwlobby een vooraanstaande positie gehad bij het onderhandelen over het PAS. Vakvereniging LTO Nederland hield café-sessies waarbij achtereenvolgende staatssecretarissen van Landbouw Henk Bleker (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) en de ambtelijke top aansloten.

Het PAS vormde tussen 2015 en 2019 de basis voor vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Schade hierdoor aan Natura 2000-gebieden zou met een reeks natuurmaatregelen gecompenseerd moeten worden.

Eerder dit jaar zette de Raad van State een streep door het Nederlandse beleid op het gebied van stikstofuitstoot. Het voldeed niet aan de Europese richtlijnen, en dat zorgt nu voor gigantische problemen.

Lees ook op Business Insider