Voor het kabinet dreigt een flinke tegenvaller. De overheid moet 1,5 miljard euro erfbelasting aan particulieren terugbetalen als de Hoge Raad een advies van de advocaat-generaal overneemt. 

Advocaat-generaal Robert IJzerman adviseert De Hoge Raad een wetswijzing stammend uit 2010 als discriminerend te bestempelen. Doorgaans neemt de Hoge Raad een dergelijk advies over.

Die wijziging van de wet op de erfbelasting betekende dat de erven van ondernemingsvermogen – denk aan een familiebedrijf – over de eerste 1 miljoen euro aan waarde geen erfbelasting meer hoefden te betalen. Over het bedrag boven een miljoen euro bestaat er een vrijstelling van 83 procent. De maatregel was bedoeld om erven te helpen met het voortzetten van het familiebedrijf.

De nieuwe wet discrimineert particuliere erfgenamen stelt IJzerman nu in zijn advies, zo schrijft het Financieele Dagblad vrijdag. Particulieren betalen nu veel meer erfbelasting. Het verschil tussen de heffing van de fiscus op ondernemingsvermogen en particulier vermogen is veel te groot geworden.

Erfgenamen van particulier vermogen betalen nu minimaal tien, en maximaal 40 procent belasting. Een partner of kinderen betalen tien procent belasting tot een vermogen van 118 duizend euro, daarboven al 20 procent. (Klik hier voor een overzicht van de tarieven). Voor niet-familieleden geldt een tarief van 30 procent over de eerste 118 duizend euro, daarboven een tarief van 40 procent.

Lees ook

Familie en fiscus in 2013: alle veranderingen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl