Jonge groeibedrijven, startups en scalups krijgen twee mogelijkheden van de overheid om overbruggingsfinanciering te regelen tijdens de coronacrisis.

Sinds dinsdag is het mogelijk om leningen aan te vragen met een omvang tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Daarnaast biedt investeringsfonds Invest-NL de mogelijkheid om grotere leningen af te sluiten vanaf 2 miljoen euro. Deze leningen hebben een looptijd van 3 jaar en krijgen een rente van 8 procent.

Jonge, innovatieve bedrijven hebben het vaak extra zwaar in de coronacrisis, omdat startups en scaleups zich richten op investeren in groei, waarbij plotselinge vraaguitval kan leiden tot acute financieringsproblemen. Sinds deze week is er een speciaal loket geopend voor overbruggingskredieten van 50.000 euro tot 2 miljoen euro. Maar daar komt nog een extra potje bij.

Begin dit jaar ging het investeringsfonds van de overheid Invest-NL van start met een kas van 1,7 miljard euro. Invest-NL wordt geleid door oud-minister van Financiën Wouter Bos en richt zich op innovatieve en duurzame ondernemingen. In verband met de coronacrisis stelt Invest-NL 100 miljoen euro beschikbaar voor overbruggingskredieten voor startups en scaleups, zo werd dinsdag bekend.

De financiering van Invest-NL is beschikbaar voor kansrijke startups en scaleups voor financiering vanaf 2 miljoen euro. Invest-NL wil de helft hiervan op zich nemen in gezamenlijke financieringsprojecten met professionele investeerders.

Het gaat hierbij om leningen met een 3-jarige looptijd zonder aflossingsverplichtingen. Aan het eind van de looptijd kunnen de leningen in aandelen worden omgezet. Invest-NL hanteert een rentepercentage van 8 procent per jaar.

Invest-NL geeft voorrang aan voorstellen met een sterke sociale impact op het gebied van de creatie van banen, C02-reductie en technologische innovatie.

Aanvragen kunnen vanaf deze week worden ingediend en worden binnen 3 tot 5 weken afgehandeld.

Overbruggingskredieten voor startups en scalups

Het programma van Invest-NL heet TOPPS en heeft een omvang van 100 miljoen euro, net als een ander programma voor startups en scaleups waar de overheid ook 100 miljoen euro voor beschikbaar heeft gesteld.

Ondernemers kunnen voor de kleinere leningen van 50.000 euro tot 2 miljoen euro terecht bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's), die belast zijn met de uitvoering.

Bij bedragen boven de 250.000 euro moeten de aandeelhouders of andere investeerders een kwart bijleggen. De rente op deze leningen is altijd 3 procent.

Ondernemers die een lening van minder dan een half miljoen aanvragen, zouden binnen vier tot negen werkdagen uitsluitsel moeten krijgen. Voor hogere bedragen is de beslistermijn drie weken.

LEES OOK: MKB-Nederland wil een steunpakket 2.0 met compensatie voor meer dan alleen de loonkosten van werknemers