Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal met 1,9 procent gestegen. Dat is wel iets minder sterk dan in de eerste twee kwartalen van het jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De groei van het inkomen is vooral een gevolg van de stijgende beloningen van werknemers. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar namen deze beloningen toe met 3,6 procent. De beloningen stegen vooral door groei van het aantal banen van werknemers, aldus het statistiekbureau. Het loon per arbeidsjaar bleef met een toename van 0,7 procent achter bij de cao-loonontwikkeling van 1,5 procent.

Ook inkomsten uit productieactiviteiten van zelfstandigen droegen volgens het CBS bij aan het inkomen.

De groei van de lonen en inkomsten uit productieactiviteiten werkt door in de belastingen en sociale premies die huishoudens betalen. Deze belastingen en premies stegen met 4,3 procent. Tegelijkertijd zijn de sociale uitkeringen gestegen met 1,7 procent.

Pensioenuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stegen, de werkloosheidsuitkeringen daalden. De toegenomen som van belastingen en premies heeft een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. Ook de stijging van de consumentenprijzen heeft een negatief effect op het reële inkomen.