Ondernemersorganisaties vragen om snelle actie tegen de hoge energieprijs in Europa. Het schaadt de concurrentiepositie van Europese bedrijven en kan zorgen voor verdere de-industrialisatie in Europa, aldus een studie van Compass Lexecon in opdracht van Business Europe, de Europese koepel van ondernemingsorganisaties en VNO-NCW.

De ondernemersorganisaties willen dan ook dat de productiecapaciteit van duurzame energie sterk wordt vergroot, net als de investeringen in energie-infrastructuur. Daar is gecoördineerde actie voor nodig, bijvoorbeeld door de Europese Commissie.

Stroom voor Europese industrie 2 tot 3 keer duurder dan in de VS, China en India

Het rapport voorspelt dat de Europese stroomtarieven in 2050 twee tot drie keer hoger kunnen zijn dan in de Verenigde Staten, India en China. “De boodschap van deze studie is feitelijk heel simpel,” zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. “De Europese energieprijs is en blijft als we niks doen veel hoger dan in de rest van de wereld. Het enige dat helpt, is zorgen dat we snel meer aanbod van duurzaam opgewekte stroom en waterstof krijgen. Ook moeten we vol inzetten op de infrastructuur van de toekomst en zorgen voor één gekoppelde energie- en elektriciteitsmarkt in Europa.”

Volgens Thijssen zijn daar enorme investeringen van het bedrijfsleven en overheden voor nodig. “Met al onze collega’s in Europa roepen we de nieuwe commissie en de lidstaten op om snel met een maatregelenpakket te komen voor we nog afhankelijker worden van andere machtsblokken.”