• De hoge inflatie blijkt vooralsnog niet van tijdelijke aard en komt nu op een niveau dat generaties nog niet hebben meegemaakt.
  • Van de gevreesde stagflatie is echter nog geen sprake. De sterke positie van de dollar heeft wel ingrijpende gevolgen voor de wereldhandel.
  • Het is als onderneming zaak dat je je niet laat verrassen en tijdig maatregelen neemt om je in te dekken tegen valutarisico’s.

ANALYSE – Het leven wordt duurder, en dat is misschien nog wel een understatement. Mede door de mondiale ontwikkelingen en lockdowns in China, zijn onder andere de aanvoerlijnen en -processen ernstig verstoord. Prijzen voor grondstoffen en brandstoffen schommelen hevig, maar vertonen een opwaartse trend. De inflatie breekt in veel landen records.

De internationale valutamarkten komen vervolgens ook in beweging en nationale banken nemen maatregelen. De forse schommelingen in de waarde van verschillende valuta kan vervolgens tot serieuze bedrijfsrisico’s leiden, dus is het belangrijk tijdig actie te ondernemen.

Nog geen jaar geleden riepen verschillende analisten nog dat de inflatie van tijdelijke aard zou zijn. Dit is een misvatting gebleken. De inflatie is ongekend hoog, iets wat vele generaties nog nooit hebben meegemaakt. De geldontwaarding treft iedereen in de portemonnee.

Centrale banken geven aan de inflatie, en zeker in de mate die we nu ervaren, onwenselijk te vinden en nemen maatregelen. Tegelijkertijd laat bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank bij monde van president Lagarde weten dat we moeten wennen aan hogere inflatie. De geopolitieke situatie en de gevolgen van de pandemie zullen blijvend effect hebben op de wereldmarkt en zo ook de financiële markten.

Geen halve maatregelen

Maatregelen van de ECB, maar ook van de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland, zijn gericht op het afremmen van de economie. Het gaat vooral om het verhogen van de rente, waardoor geld lenen duurder wordt. Er komt zo minder geld beschikbaar, waardoor prijzen zouden moeten zakken.

De ECB bevindt zich hierbij als vanouds in een complex krachtenveld. Een te hoge stijging van de rente zou er immers toe kunnen leiden dat landen als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland door hun hoge staatsschuld niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Mede daarom verhoogde de ECB de rente met slechts 25 basispunten, waar de Fed al het voortouw had genomen met een stijging van 75 basispunten. De Zwitserse centrale bank nam ook geen halve maatregelen met een stijging van 50 basispunten, met de aankondiging om later deze zomer opnieuw in te grijpen als de situatie daarom vraagt.

De anders zo behoudende Zwitsers lijken hiermee de koers van de euro ten opzichte van de Zwitserse Franc binnen een bepaalde bandbreedte te willen houden. Doel is de inflatie in te dammen zonder dat dit ken koste gaat van economische groei.

Ingrijpende gevolgen voor de wereldhandel

Deze maatregelen kunnen tevens een antwoord zijn op een andere dreiging: de combinatie van hoge inflatie en een recessie. Een situatie van stagflatie lijkt echter niet aanstaande, mede vanwege het feit dat de werkloosheid laag blijft. En de Fed blijft nog altijd uitgaan van een bescheiden groei van de economie.

De dollar staat sowieso erg stevig in zijn schoenen ten opzichte van alle andere valuta. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de wereldhandel. Waar je als bedrijf dacht 100 dollar te moeten betalen voor je goederen of diensten, moet je vanuit Europees perspectief nu flink meer neertellen. Als je als onderneming hier geen voorzieningen voor hebt getroffen en hier niet voor ingedekt bent, kun je in serieuze problemen komen.

Risico’s mitigeren

Het is in ieder geval verstandig om de risico’s die je loopt op de wereldmarkt in kaart te brengen en te mitigeren.

Daar zijn verschillende oplossingen voor, zoals het vastzetten van bepaalde wisselkoersen, zodat je zeker weet wat je uitgeeft. Dit kun je ook doen wanneer je niet exact weet wanneer je vreemde valuta nodig hebt. Zo kun je ervoor zorgen dat je je business beschermt tegen onwenselijke schommelingen in internationale wisselkoersen.

Zorgen omtrent recessie

Juist nu er zo veel mondiale onzekerheden zijn, kunnen we stellen dat de dollar stabiel lijkt te blijven. Zoals gezegd is het vertrouwen in de Amerikaanse economie aanwezig en rekent de Fed op een bescheiden economische groei.

Het is vooral de Duitse economie die haarscheurtjes vertoont. Zo heeft Duitsland voor het eerst in 30 jaar een tekort op de handelsbalans. Er wordt veel meer betaald voor de import van energie, een deel van de export valt weg (Rusland) en de auto-industrie heeft te maken met chiptekorten. Het tekort van een miljard euro is voor Duitsland natuurlijk prima te financieren, maar is tekenend voor de problemen in de Duitse industrie.

En hoewel het geen onderdeel meer is van de EU, moeten we ook met argusogen kijken naar de ontwikkelingen in de Britse economie. De inflatie piekt daar waarschijnlijk later en meer dan in de EU en het pond heeft de neiging heftig te reageren op zorgen omtrent een recessie.

Reden te meer om alle ontwikkelingen rondom renteverhogingen - die er zeker nog volgen in de loop van de zomer - en valutaschommelingen op de voet te volgen. Zorg ervoor dat je je als onderneming niet laat verrassen en neem tijdig maatregelen om je in te dekken tegen risico’s.

Joey van Hanegem is een Foreign Exchange Dealer bij Ebury Nederland. Hij helpt organisaties op het gebied van valutarisicomanagement en strategie.