In vier weken tijd zijn prijzen van ruwe olie met bijna 20 procent gedaald. Wat zie je daarvan terug aan de pomp bij de benzine- en dieselprijzen?

Olieprijzen blijven onder druk staan vanwege de tanende vraag naar de grondstof door zorgen over het nieuwe coronavirus. De prijzen voor olie stevenen af op een vijfde weekverlies op rij.

Door maatregelen om het oprukkende virus in te dammen ligt onder meer de Chinese economie goeddeels plat. Zo werden onder meer veel vluchten geschrapt en zijn veel fabrieken gesloten.

De olieproducerende landen van landenclub OPEC willen met hun bondgenoten extra productieverlagingen overeenkomen om daarmee de prijzen te stutten. Naar verluidt wordt nog altijd gewacht op het Russische antwoord op dat verzoek.

De mindere prestaties van industrieën in verschillende Europese landen deden het vooruitzicht voor de olieprijzen ook al geen goed. Oliehandelaren houden ook de situatie in Libië in de gaten waar de olie-export momenteel wordt geblokkeerd door strijdende partijen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde vrijdag tegen het einde van de ochtend 0,4 procent tot 50,73 dollar. Brent Olie kostte 0,3 procent minder op 54,78 dollar per vat.

Onderstaande grafiek laat zien dat een vat Brent Olie, gemeten in dollars, in vier weken tijd bijna 20 procent is gedaald.

Van lagere olieprijs naar lagere benzineprijs

Hoe vertaalt de daling van de olieprijs zich door aan de pomp? Motorbrandstoffen zoals benzine en diesel bewegen doorgaans mee met de olieprijs, maar daarbij passen wel een paar kanttekeningen.

Op de eerste plaats geldt bij de inkoop van ruwe olie dat de euro-dollarkoers een rol speelt. Kijk je naar de ontwikkeling van de olieprijs in euro over de afgelopen vier weken, dan is sprake van een daling van 18 procent. Dat is dus iets minder de dan prijsontwikkeling in dollars.

Verder geldt voor benzine dat de pompprijs voor ongeveer twee derde bestaat uit belastingen zoals accijns en btw. Hierdoor werkt een stijging of daling van de productprijs maar beperkt door in de prijs aan de pomp.

In de grafiek hieronder is te zien dat de gemiddelde benzineprijs tussen 7 januari en 3 februari met zo'n 5 cent per liter is gedaald tot 1,67 euro per liter ongelode benzine. Daarmee is benzine gemiddeld 3 procent goedkoper geworden.

De benzine- en dieseldata van het CBS waarop de grafiek is gebaseerd, lopen tot 3 februari. Maar sindsdien is er bij de prijsontwikkeling van ruwe olie niet heel veel meer gebeurd.

Als een daling van de ruwe olieprijs met 18 procent (in euro's) voor ongeveer een derde doorwerkt op de pompprijs, zou je verwachten dat de benzineprijs met ongeveer 6 procent daalt.

Anders gezegd: als de olieprijs nog even op het huidige lage niveau blijft, zou de benzineprijs nog wat verder moeten kunnen dalen.

LEES OOK: Het coronavirus raakt de Braziliaanse real en de Russische roebel, maar Chinese renminbi blijft buiten schot