In een BV met slechts 1 aandeelhouder moet een tijdelijke bestuurder worden aangewezen. Deze treedt in functie bij ernstige ziekte, verdwijning, ontvoering of andere onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn functie uit te oefenen.

Je dient zelf de naam en geboortedatum van de tijdelijk bestuurder op te nemen.

Dit model is opgesteld in samenwerking met overeenkomsten.nl

Download deze tool hier

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl