De werkloosheid onder mannen van 25 tot en met 44 jaar loopt veel minder hard terug dan bij andere groepen van de beroepsbevolking. In vergelijking met het derde kwartaal van 2008, toen bij mannen in die leeftijdsgroep slechts 0,9 procent werkloos was, lag de werkloosheid vorig jaar in het derde kwartaal meer dan drie keer zo hoog, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is overigens wel het laagste percentage van de zes groepen die het CBS onderscheidt.

Bij die groep mannen van 25 tot en met 44 jaar nam ook het percentage dat niet aan de arbeidsmarkt deelneemt stevig toe. Lag dat in 2008 nog op 4,7 procent, vorig jaar was dat 8,3 procent.

Bron: CBS

In vrijwel alle groepen van de bevolking is het werkloosheidspercentage nog altijd hoger dan in 2008. Positieve uitschieter zijn mannen van 15 tot en met 24 jaar. Daar ligt de werkloosheid met 8,3 procent nu 0,4 procentpunt lager dan voor de crisis.

Ook bij vrouwen van 25 tot en met 44 jaar gaat het goed. Voor de crisis lag de werkloosheid daar op 3,5 procent, vorig jaar was dat met 3,8 procent al bijna gelijk.