Nu veel bedrijven hun data in de cloud hebben staan is het tijd om daar slim mee om te gaan en jouw data aan het werk te zetten. Met de AI-toepassingen op Microsofts Azure platform is dat dichterbij en makkelijker dan je zou denken. In dit artikel lees je meer over hoe je data in de cloud aan het werk zet en welke AI-toepassingen voor je klaar staan.

Om te beginnen een voorbeeld van hoe cloud en AI de ABN AMRO bank hielpen om een enorme sprong te maken in snelheid en effectiviteit in de bestrijding van financiële misdaad. Voorheen gebruikten analisten van ABN AMRO intelligente dashboards om illegale activiteiten als witwassen op te sporen tussen de miljarden transacties van de 7 miljoen klanten en hun netwerken. Omdat die aanpak niet meer vol te houden was door de enorme stijging van het aantal meldingen stapte de bank over op de inzet van cloud en AI met Microsofts Power BI en Azure Synapse Analytics, waar later Azure Data Explorer (ADX) aan toe werd gevoegd.

Actionable insights

Machine Learning-modellen en rule sets (een verzameling regels) geven alarmen af wanneer zich potentieel crimineel gedrag voordoet. De laadtijd van grote Power BI-rapporten is daardoor teruggelopen van bijna een minuut naar enkele seconden, wat voor de meer dan 2500 ABN AMRO analisten heel veel tijd scheelt. De bank integreert het data analytics platform met zijn operationele applicaties, waarmee actuele data de bron vormen voor ‘actionable insights’, die worden teruggekoppeld naar business processen en hun eindgebruikers. Hierbij is menselijke tussenkomst de uitzondering.

De analisten van ABN AMRO kunnen nu query’s uitzetten die voorheen ondenkbaar waren, via vrije tekstanalyse en tekst mining-scenario’s. Dankzij generatieve AI in Azure wist de bank de controlecapaciteit te vergroten, het aantal vals positieven te reduceren en financiële misdaad beter tegen te gaan.

Migratie van data naar de cloud

AI kan meer dan alleen bedrijfsprocessen optimaliseren. De combinatie van AI en data in de cloud geeft bedrijven nieuwe mogelijkheden in productontwikkeling, personalisatie van dienstverlening, persoonlijkere klantenservice en content creatie. De vraag is dus hoe je data in de cloud aan het werk zet, zodat je er waarde uit kunt halen. Voor veel organisaties betekent dit dat data en applicaties eerst naar de cloud gemigreerd moeten worden. Er zal een goede data architectuur moeten worden neergezet en er zullen afspraken moeten worden gemaakt over data governance. Pas dan kan er waarde worden gecreëerd bijvoorbeeld in termen van tijdwinst door snellere processen, betere voorspellingen of, heel concreet, betere diagnoses voor patiënten in ziekenhuizen.


Een andere toepassing is in HR. Een gemiddelde HR-afdeling heeft een grote hoeveelheid documenten, instructies, procedures en regels voor van alles en nog wat. Het is voor medewerkers buitengewoon prettig als ze via een virtuele chat-assistent snel een antwoord krijgen op hun vraag, zoals ChatGPT dat kan, en dat scheelt veel tijd.

Microsoft investeert veel in OpenAI, de maker van onder meer het populaire ChatGPT. Ondertussen heeft Microsoft al uitgebreide tooling in de cloud beschikbaar, waarmee bedrijven AI handen en voeten kunnen geven:

  • Met Azure Machine Learning kunnen bedrijven hun eigen AI-modellen bouwen, trainen en implementeren, met krachtige algoritmen en geautomatiseerde Machine Learning-functies om voorspellende analyses te maken, beeldherkenning te gebruiken en natuurlijke taalverwerking toe te passen;

  • Ook is het mogelijk om AI-functionaliteit te integreren in bestaande systemen en applicaties met Azure Cognitive Services. Deze services omvatten onder meer spraakherkenning, beeldherkenning, natuurlijke taalverwerking en sentimentanalyse;

  • Power BI is een tool voor gegevensvisualisatie en Business Intelligence (BI), waarmee bedrijven gegevens uit verschillende bronnen kunnen verzamelen, analyseren en visualiseren, waar waardevolle inzichten uit te verkrijgen zijn. Met Power BI kunnen bedrijven AI-modellen integreren om voorspellende analyses en datavisualisaties te maken, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen;

  • Azure Data Explorer biedt geavanceerde query-mogelijkheden, zoals aggregaties, filters, tijdreeksanalyses en Machine Learning-functies. Hierdoor kunnen bedrijven diepgaande inzichten verkrijgen en patronen ontdekken in hun gegevens, zoals ABN AMRO dat doet.

  • Azure Data Lake Storage is een schaalbare en veilige opslagoplossing voor big data. Het stelt bedrijven in staat om grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens op te slaan en te analyseren. Zo kunnen bedrijven hun beschikbare data efficiënt beheren en gebruiken voor AI-toepassingen, zoals het trainen van AI-modellen en het uitvoeren van geavanceerde analyses;

  • Tenslotte is er het Microsoft Bot Framework voor het ontwikkelen en implementeren van chatbots die klantvragen kunnen beantwoorden, personeelsondersteuning kunnen bieden en interacties kunnen automatiseren. Deze chatbots kunnen natuurlijke en betekenisvolle gesprekken voeren met klanten.

Daarmee is AI dichterbij en bereikbaarder dan ooit. De kosten zijn goed beheersbaar, omdat je alleen betaalt voor wat je gebruikt. Na de migratie van alle relevante applicaties en data naar de cloud is het enige wat ervoor nodig is creatieve ideeën over hoe AI jouw bedrijfsvoering, processen, producten, klanten en medewerkers kan helpen door informatie uit jouw data in de cloud te halen. Ga erover brainstormen met je business collega’s en praat met de IT-mensen over waar de mogelijkheden in jouw bedrijf liggen. Azure is klaar voor waar je ook maar mee gaat komen.

Meer weten over het migreren van applicaties en de voordelen van de Azure cloud? Microsoft heeft hier relevante artikelen, whitepapers, trainingen en klantverhalen over Azure voor je klaargezet.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Microsoft.