Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft vrijdag een nieuw zorgplan gepresenteerd. De meeste fracties, patiëntenfederatie NPCF en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) reageren voorzichtig positief, maar hebben nog wel veel vragen.

Het nieuwe zorgplan moet de in de Senaat gesneuvelde zorgwet vervangen. In het nieuwe voorstel van Schippers is geen sprake meer van het verder inperken van de vrije artsenkeuze.

Zorgverzekeraars worden gestimuleerd om hun verzekerden een korting te geven op het eigen risico als ze naar een zorgaanbieder gaan met wie de verzekeraar een contract heeft. Op dit moment kunnen zorgverzekeraars die korting ook al geven. Maar Schippers gaat het voor hen financieel lonender maken.

Zorgverzekeraars worden ook gestimuleerd zich meer te richten op zieken en ouderen. Als ze voor deze groep tegen een scherpe prijs zorg inkopen, zullen de zorgkosten dalen. Schippers verwacht op die manier hetzelfde effect te bereiken als met het beperken van de vrije artsenkeuze.

Verzekeraars moeten straks bij het inkopen van zorg aan vastgelegde kwaliteitseisen voldoen; verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar en er komt een scherper toezicht op fusies in de zorg. Schippers wil een ‘samenklontering’ van zorgaanbieders tegengaan.

Nieuw zorgplan minister Schippers

De meeste fracties, patiëntenfederatie NPCF en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) reageren voorzichtig positief, maar hebben nog wel veel vragen.

Het eerdere plan van Schippers sneuvelde in december in de Eerste Kamer. Kern van het nieuwe voorstel is dat verzekeraars patiënten makkelijker korting kunnen geven op het eigen risico wanneer die van een geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken. In het plan is geen sprake meer van het verder inperken van de vrije artsenkeuze.

Lees ook op Business Insider

Het oorspronkelijke zorgplan hield in dat verzekeraars aan mensen met een goedkope budgetpolis alleen nog behandelingen hoefden te vergoeden door specialisten met wie ze een contract hebben. Die kostenbesparing van circa 1 miljard euro wordt volgens de minister ook met het nieuwe voorstel gehaald.

Eigen risico lager

PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester vindt het ,,goed dat het eigen risico fors omlaag kan. Daarmee wordt een grote zorg van de PvdA weggehaald, namelijk dat mensen vanwege de kosten niet naar het ziekenhuis of de apotheek gaan.” Met de maatregelen gaat de kwaliteit omhoog, aldus VVD-Kamerlid Arno Rutte. ,,Je krijgt als verzekerde meer keuze en slechte aanbieders worden geweerd.”

,,In de brief van de minister staan veel veronderstellingen waarvan wij ons afvragen of deze in de praktijk ook zullen werken. Dit wordt wat mij betreft zeker geen hamerstuk, dit vraagt om een uitgebreide behandeling”, zei fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie. Ook het CDA heeft nog veel vragen over ‘het complexe pakket aan maatregelen’.

‘Weinig concreet plan”

Patiëntenfederatie NPCF wil snel overleg met Schippers en de zorgverzekeraars. ,,De minister geeft aan dat ze de risicoselectie – wel jonge gezonde mensen, geen oudere chronisch zieken – van zorgverzekeraars wil aanpakken. Het plan blijft te weinig concreet en de invulling is niet duidelijk’’, aldus directeur Wilna Wind.

Om exact te kunnen inschatten wat de plannen voor de patiënt en huisarts betekenen, moet er nog meer duidelijkheid komen, vindt ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ,,Maar goed punt is dat de minister verzekeraars wil bewegen om meer op kwaliteit in te kopen.” De Consumentenbond, die vorig jaar protesteerde tegen het afschaffen van de vrije artsenkeuze, wil eerst het nieuwe voorstel bestuderen en dan pas reageren.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl