We wisten al dat lang zitten schadelijk is voor je hart en bloedvaten en tot overgewicht kan leiden, nieuw is dat lang zitten ook mogelijk schade aan je hersenen toebrengt. Dit blijkt uit een artikel in PLOS One.

Volgens de auteurs van het artikel hebben mensen die een overwegend zittend bestaan leiden, dunnere hersenstructuren in dat gedeelte van het brein waar het geheugen zetelt.

En dat is slecht nieuws voor wie graag zit of moet zitten – verdunning in dit gedeelte van ons brein kan een voorbode zijn van cognitieve achteruitgang, dementie of de ziekte van Alzheimer. Zeggen de wetenschappers.

Nog meer slecht nieuws: veel fysieke activiteit is niet voldoende om de schadelijke effecten van een zittend bestaan te compenseren. Dus met dat uurtje in de gym na een lange dag op kantoor achter het beeldscherm ga je het niet redden.

Onderzoek naar veel zitten

De UCLA-wetenschappers achter de studie onderzochten 35 gezonde proefpersonen tussen de 45 en 75 jaar. Hen werd gevraagd naar hun fysieke activiteit, en hoeveel tijd ze zittend doorbrachten. Met behulp van MRI-scans keken de wetenschappers vervolgens naar de temporaalkwab waar de geheugenfunctie zit. In tegenstelling tot wat andere onderzoekers eerder ontdekten, heeft de hoeveelheid fysieke activiteit geen significant op de dikte van de kwab, terwijl veel zitten dat wél heeft.

De proefpersonen zaten dagelijks gemiddeld tussen de drie en zeven uur. Echter, naarmate ze langer zaten, des te dunner de kwab en de daarmee verbonden regionen werden. Verdunning in dit gedeelte van het brein kan een indicatie zijn van cognitieve regressie aldus de onderzoekers in een verklaring. Minder zitten zou dan ook een manier kunnen zijn om de mentale gezondheid te verbeteren van mensen met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer.

Meer onderzoek is nodig

Gelukkig toch nog een paar mitsen en maren: dit is a) geen uitgebreide studie en b) de onderzoekers keken naar de hersenen op één bepaald moment in tijd. Er kan dus niet met stelligheid gezegd worden dat er een causaal verband bestaat tussen een zittend bestaan en breinverdunning. Er is slechts een correlatie aangetoond.

Lees ook op Business Insider

De onderzoekers willen nu vervolgstudies uitvoeren waarbij een groep mensen voor langere tijd gevolgd wordt om een beter zicht te krijgen op de aard van het verband tussen zitten en breinverdunning en of andere factoren zoals gedrag of demografische kenmerken een rol spelen. Ook willen ze weten of opstaan en rondlopen (even pauzeren van het zitten) van invloed is op verdikking of verdunning van de kwab.

Tot die tijd suggereren de wetenschappers alleen dat minder zitten de cognitieve hersenfuncties verbetert. Dus als je er in slaagt de dag wat actiever door te komen, dan is dat misschien wel de moeite van het proberen waard. Baat het niet, dan schaadt het niet.