• Door uit te gaan van het negatieve is de kans op succes groter, want je zal niet verrast worden door tegenslag en je daarop voorbereiden, stelt voormalig pokerspeelster Annie Duke.
  • Ze gebruikt daarvoor de vergelijking tussen een papieren landkaart en apps als Waze of Google Maps die je voorbereiden op files, wegafsluitingen en ongelukken.
  • Volgens Duke helpt negatief denken om ongewenste emotionele reacties op tegenslag te voorkomen.

De overtuiging dat ‘positief denken’ tot succes leidt is wijdverspreid. Maar volgens voormalig pokerspeelster en strategisch adviseur Annie Duke kan je verder komen met ‘negatief denken’, zo schrijft ze in een column op Business Insider US.

Door uit te gaan van het negatieve is de kans op succes groter, want je zal niet verrast worden door tegenslag en je daarop voorbereiden, beweert ze.

De veelgevraagde spreekster gebruikt daarvoor de vergelijking tussen een ouderwetse papieren landkaart en apps als Waze of Google Maps om routes te plannen. Terwijl de papieren kaart wegen zonder obstakels laat zien, kijken apps juist ook naar files, wegafsluitingen en ongelukken om de beste route te bepalen.

En dat is precies wat ook nodig is bij het nemen van beslissingen, stelt Duke. “Je kan negatief denken als hulpmiddel inzetten om mogelijke hindernissen te identificeren, zodat je die kan adresseren voordat je ze tegenkomt.”

Eenzelfde principe geldt volgens Duke voor het verschil tussen een lijkschouwing en het stellen van een diagnose bij een patiënt ver voor het overlijden. Het probleem bij het vastlopen in het verkeer of het vaststellen van een doodsoorzaak is dat je de geschiedenis niet kan herschrijven. Maar als je jezelf een toekomst voorstelt waarin iets misgaat, kan je die toekomst wél herschrijven.

Onderzoek heeft aangetoond dat je door die manier van vooruitdenken 30 procent meer mogelijke hindernissen kan identificeren en daardoor ook een succesvollere weg naar je doelen kan bepalen.

Na het vaststellen van mogelijke obstakels zijn er drie strategieën, schrijft Duke.

1. Zoek manieren om de keuzes en het gedrag te ontmoedigen die voorkomen dat je je doel behaalt

Als je bijvoorbeeld gezonder wil eten helpt het de kantine vol vettigheden te vermijden, vooraf je eigen lunch te maken, allemaal gezonde snacks op je bureau te leggen en/of tegen een collega over je plannen te vertellen.

2. Vermijd emotionele reacties op negatieve ontwikkelingen
Als dingen anders uitpakken dan we hadden gehoopt, worden de emotionele delen van ons brein geactiveerd. Meestal nemen we dan geen goede beslissingen, in het poker heet dat op tilt slaan. Als je vooraf mogelijke tegenslagen hebt geïdentificeerd kun je het gevoel “ik kan niet geloven dat dit is gebeurd” omzetten in “ik wist dat dit tot de mogelijkheden behoorde en heb al een plan”.

Lees ook op Business Insider

3. Neem voorzorgsmaatregelen
Door je goed voor te bereiden kun je de gevolgen van tegenslagen beter opvangen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een brandverzekering. Of het opzetten van een partytent bij een bruiloft in de buitenlucht voor het geval het gaat regenen. Als je pech vooraf incalculeert, kan je actief voorzorgsmaatregelen nemen.

Lees het hele stuk van Annie Duke op Business Insider US.