De welvaartsval als gevolg van de grote financiële crisis die in 2008 optrad, heeft Nederlanders per saldo een stuk armer gemaakt. Méér ondersteunend overheidsbeleid was op z’n plaats geweest.

Dat betoogt econoom Maarten de Ridder, die promoveert aan de universiteit van Cambridge, tegenover discussieforum Me Judice.

Volgens De Ridder zijn sinds 2008 de investeringen van bedrijven in technologische innovatie fors achtergebleven. Dat had te maken met de terughoudendheid van banken om leningen te verstrekken voor risicovolle projecten.

Achterblijvende technologische investeringen hebben echter gezorgd voor achterblijvende groei. In Nederland heeft dat burgers in de crisisjaren sinds 2008 pakweg 5.000 euro per persoon per jaar gekost, aldus De Ridder. Sterkere overheidssteun bij het stimuleren van investeringen in technologie en opleidingen had de crisis een stuk minder zwaar kunnen maken.

Bekijk het video-interview van Me Judice met Maarten de Ridder.

Lees ook op Business Insider