Nederland is gedaald op de ranglijst van meest competitieve landen die het Zwitserse economisch onderzoeksinstituut IMD jaarlijks uitbrengt. Ten opzichte van vorig jaar daalde Nederland van de 11e naar de 14e plek. In 1997 stond ons land nog op plaats 4.

IMD vindt dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de stevige bezuinigingen die veel landen in de Europese Unie, waaronder Nederland, nu doorvoeren. De sterke positie van de Verenigde Staten en Zwitserland, die de lijst aanvoeren, en het nieuwe beleid in Japan doen de discussie over bezuinigingen oplaaien, aldus IMD.

Volgens IMD ,,zijn structurele hervormingen onvermijdelijk, maar is groei een voorwaarde voor een sterke concurrentiepositie’’. Stevige bezuinigingen hebben daarnaast een negatieve invloed op de sociale cohesie, die wel nodig is om welvaart te handhaven, vindt het onderzoeksinstituut.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl