Het rapport dat volgens Geert Wilders aantoont dat Nederland beter af is buiten de Europese Unie, maakt weinig indruk op economen. Eurocommissaris Kroes wijst erop dat Nederland beter dicht bij Duitsland kan blijven.

De Belgische hoogleraar economie Paul De Grauwe reageert verbaasd en verontwaardigd op de conclusie van Geert Wilders dat een vertrek van Nederland uit de EU rendabel zou zijn.

“Hoe kan iemand zoiets zeggen? Niemand kan zoiets zeggen!”, zegt De Grauwe, die verbonden is aan de London School of Economics. “Als iemand mij genoeg betaalt, kan ik het omgekeerde bewijzen. Maar dat is een boutade, dat zal ik natuurlijk nooit doen.”

Zie ook: Mathijs Bouman: vreemde veronderstellingen in Wilders’ EU-rapport

Nederland moet zich aan EU-regels houden, ook als niet-lid

Dat Nederland volgens het rapport van Capital Economics veel gemakkelijker handelsbetrekkingen kan aangaan met andere landen wanneer allerlei EU-regels en verplichtingen wegvallen, is volgens De Grauwe “babytalk”. “Daar moet je een machtpositie voor hebben, en die heeft Nederland niet als het uit de EU stapt. Nederland is de Verenigde Staten niet. Nederland is ‘peanuts’.”

"En als Nederland uit de EU stapt, dan moet het zich wel houden aan de Europese handelsregels. Kijk maar naar Noorwegen en Zwitserland, die moeten er ook aan voldoen, terwijl ze als niet-EU-landen niet kunnen meebeslissen.''

Onderhandelingsmacht Nederland gering

Met dat laatste is ING-econoom Teunis Brosens het volmondig eens. "De eurozone is van levensbelang voor de Nederlandse export. Nederland zou er dus niet aan ontkomen om vrijhandelsverdragen te sluiten om toegang te houden tot de interne markt. Dat komt er dan op neer dat je een kruisje mag zetten onder een verdrag, zonder dat je aan tafel zit om mee te beslissen. Dat lijkt mij eerder achteruitgang dan vooruitgang'', aldus Brosens.

Tegenover het rapport van Capital Economics zet Brosens een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2008. "Daaruit blijkt juist dat de Nederlands deelname aan de euro en de EU ons land op langere termijn 15 procent extra welvaart oplevert. Ik ben geneigd om aan het rapport van het CPB meer waarde te hechten.''

Wilders's rapport telt alleen kosten EU

Het rapport van Wilders waarin staat dat een vertrek uit de EU miljarden aan economische groei oplevert, is niet  serieus te nemen, meent Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit Tilburg.

Volgens hem zijn alleen de kosten, het geld dat richting Brussel gaat, in kaart gebracht. "Naar de baten is niet gekeken. De goederenstromen en de financiële stromen hebben ons juist heel veel voordelen opgeleverd. De baten zijn gigantisch'', aldus Eijffinger. Het uit de EU stappen zou Nederland volgens hem veel schade toebrengen.

Kroes: laten we samen met Duitsers optrekken, binnen EU

"Een hint voor Wilders: wij zijn Nederlanders, geen Zwitsers, Noren of Chinezen.'' Met die tweet reageerde Europees commissaris en VVD-toppolitica Neelie Kroes donderdag op PVV-leider Wilders.

De verschillen in economische ontwikkeling met bijvoorbeeld de niet-EU-landen Noorwegen en Zwitserland kunnen niet eenvoudigweg aan de euro worden toegeschreven, zo verduidelijkt Kroes haar tweet tegen het ANP. "Heb je wel eens gedineerd in Zwitserland en Noorwegen en naar de rekening gekeken?'', vraagt ze relativerend. "Net als met de euro nu, waren in de vorige eeuw ons economisch succes of onze economische crises nooit alleen afhankelijk van de gulden."

Voor Nederland zijn Nederlandse oplossingen en modellen nodig, en Nederlandse invloed op de EU, stelt Kroes. "We moeten niet mensen gaan nadoen die verschillen van de Nederlanders.''

Als Nederlanders zich echt willen spiegelen aan andere economisch succesvolle en concurrerende landen, "doen we er veel beter aan naar Duitsland met zijn economische groei en stabiliteit te kijken'', zo stelt Kroes. "Het is veel beter als we zeggen: laten we in de EU blijven en de euro houden, samen met de Duitsers. Zij doen het blijkbaar heel goed.''

Lees ook

Mathijs Bouman: vreemde veronderstellingen in Wilders' EU-rapport

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl