Met name onder hoog opgeleiden is het aanbod schaars en blijven vacatures
langer openstaat, stelt Andries De Grip van het researchcentrum voor
onderwijs en arbeidsmarkt (ROA). "Logisch dat het aantal expats in ons land
toeneemt onder deze omstandigheden."

Harde cijfers over het aantal expats zijn er niet. Maar onderzoek van
detacheerder Essential People wijst erop dat Nederlandse organisaties steeds
vaker met buitenlandse expats werken. En gelukkig is er ook voldoende
aanbod. Ons land blijkt geliefd bij buitenlandse expats.

In een recent gepubliceerd onderzoek van Britse HSBC Bank blijkt Nederland een
populaire bestemming te zijn om naartoe uitgezonden te worden door je
werkgever.

Niet alleen De Grip denkt dat het aantal expats dat in Nederland werkt toe zal
nemen, ook de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) verwacht dat het
aantal in de toekomst zal toenemen.

Ook heeft Access, een instituut voor en door expats in Nederland, het
gevoel dat het aantal in ons land stijgt. “Vanuit de makelaars krijgen we
(Access) te horen dat ze het drukker hebben, dat is mijns inziens ook een
indicator dat de expatgemeenschap in Nederland groeit”, vertelt Ana Lysenko,
directeur van het instituut.

De expats die naar ons land komen, blijven lang. Maar liefst 82 procent van de
expats die in ons land werken, geven aan dat ze hier langer dan drie jaar
wonen. Aldus het onderzoek van HSBC Bank onder expats. In geen enkel ander
land blijven buitenlandse werknemers zo lang hangen.

Voornamelijk de financiële sector en de ICT bieden werk aan expats. In
deze sectoren is de meeste krapte volgens het ROA en Essential People.

Het expatcentrum in Amsterdam ziet voornamelijk mensen uit India, de VS en
Japan. Het IND noemt deze drie landen ook als de top drie van landen van
herkomst.

De voorkeur van de managers die expats inhuren zou volgens het
onderzoek van Essential People uitgaan naar mensen uit West-Europa vanwege
de aansluiting bij onze cultuur.

Gezien het vrije verkeer van personen en arbeid binnen de EU is het echter
lastig om grip te krijgen op de groep expats die uit EU landen komen.

De meeste expats zouden in de Randstad werken. Vooral in Den Haag en
Amsterdam zijn veel expats te vinden.

Acces, benadrukt dat er in de andere steden in de randstad ook veel
expats wonen. Met name diegenen die met hun gehele gezin hier tijdelijk
naartoe verhuizen vinden huisvesting buiten de grote steden. In Amstelveen
zou ongeveer tien procent van de bevolking uit expats bestaan.

Niet alleen de werkgevers hebben baat bij het inzetten van expats. Er
zijn verschillende partijen die op commerciële basis diensten verlenen aan
expatriates in Nederland.

Deze zijn onder te verdelen in vier groepen: advocaten en accountants die
helpen met het aanvragen van de juiste papieren en de belastingopgave,
makelaars die zich specifiek op expats richten en de zogenaamde 'full
service kantoren' die zowel in de aanvraag van vergunningen als het vinden
van woonruimte voorzien.

Tot slot zijn er nog een aantal organisaties die zich op andere specifieke
zaken richten zoals 'cross-cultural awareness' trainingen en partijen die
zich richten op het zoeken van werk voor partners van expats.

Met name makelaars varen wel bij een groeiend aantal expats in
Nederland. Deze partijen bieden deze partijen vaak ook ondersteuning bij het
aanvragen van verblijfsvergunningen en dergelijke. Barrington real estate &
relocation geeft aan dat de zaken aantrekken. Het bedrijf opende dit jaar
een tweede vestiging in Den Haag.

Monique van Bergen, directeur van Segment relocation & expat services
bevestigt dat de zaken in de lift zitten. Volgens Van Bergen zijn er vooral
kansen voor ondernemingen die zowel helpen bij het vinden van huisvesting
als het aanvragen van de juiste vergunningen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl