Als het aan de overheid ligt, moeten we over een paar jaar allemaal elektrisch rondzoemen in onze nieuwe stroommobielen. Maar om daar te komen hebben autokopers wel een financiële prikkel nodig. Elektrische auto’s zijn misschien goedkoper in dagelijks gebruik, maar de aanschaf ervan is nog vele malen duurder dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.

Nederland biedt kopers van elektrische auto’s daarom een subsidie van 2.950 euro bij aanschaf van een nieuwe elektrische vierwieler. Daar bovenop komt nog dat de nieuwe kar vrijgesteld is van wegenbelasting. Maar die subsidie neemt langzaam maar zeker af. In 2020 was de aanschafsubsidie voor elektrische auto’s nog 4.000 euro en het bedrag daalt in 2025 naar 2.550 euro.

Die verlaging van subsidies zou de opmars van de elektrische auto in de weg staan, beweren industrie-experts. Maar toch is de trend van minder subsidie in heel Europa te zien. Zelfs Noorwegen, waar bijna elke nieuwe auto een elektrische is, is bezig met het afschaffen van subsidies. 

Staan we er dan echt zo slecht voor in Nederland, of is onze overheid best genereus? Om dat te bepalen maakte Business Insider een overzicht van subsidies die in de grootste markten voor elektrische auto’s van Europa worden gegeven.

In Europese Unie rijden in totaal ruim 4,1 miljoen elektrische auto's rond

Voordat we beginnen met de landen is het goed om een referentiepunt te hebben. Hoewel de Europese Commissie geen subsidies uitdeelt voor de aanschaf van een elektrische auto, is het wel goed om te bekijken hoe de Europese Unie ervoor staat op het gebied van het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpunten.

In totaal rijden er in de Europese Unie inmiddels ruim 4,1 miljoen volledig elektrische voertuigen rond, wat neerkomt op een kleine 2 procent van het totale wagenpark. De elektrische auto's kunnen laden bij 632.390 laadpunten.

Kijk je naar de populairste modellen in de Europese Unie, dan ging Tesla in 2022 aan kop bij de verkopen van nieuwe elektrische auto's met de Model Y en de Model 3.

Ook kunnen we even kijken naar het schoolvoorbeeld dat iedereen altijd aanhaalt: Noorwegen. Dat land behoort overigens niet tot de Europese Unie, maar is wel onderdeel van de handelsregio EEA (European Economic Area).

Noorwegen is rustig bezig met het afbouwen van subsidies en andere extraatjes die rijders van elektrische auto's krijgen. Maar ondanks de gigantische oppervlakte van het land, heeft Noorwegen niet de meeste elektrische auto's rondrijden in Europa.

In totaal rijden er ruim 712 duizend volledig elektrische auto's rond in het Scandinavische land, die bij (slechts) 24.624 laadpunten kunnen laden. Dat is één punt per 29 elektrische auto's.

Ook qua subsidies is het niet heel bijzonder. Sinds 2023 zijn deze flink uitgekleed tot niet heel veel meer dan een vrijstelling van de btw bij aanschaf tot 500.000 NOK (43.780 euro), of leasen.

Maar daarnaast krijgen de Noorse elektrorijderrs wel veel extraatjes. 

  • Minimaal 30 procent korting op tolwegen.
  • 50 procent korting op veerdiensten
  • Toegang tot busbanen
  • Veel lokale extraatjes zoals gratis parkeren

Dan de grootste markten voor elektrische auto's binnen de Europse Unie. Bekijk hieronder het overzicht van de subsidies die ze in 2024 voor de aanschaf van een elektrische auto bieden.


1. Duitsland

Duitsland is met afstand het land waar de meeste batterij-auto’s te vinden zijn. In totaal rijden er inmiddels ruim 1,2 miljoen volledig elektrische auto’s rond.

Per 10 elektrische auto's is er ook een laadpunt te vinden: hiervan zijn er 120.625.

Subsidies elektrische auto: geen aanschafsubsidie van de staat

Eind vorig jaar besloot Duitsland verrassend genoeg de aankoopsubsidie voor elektrische auto's helemaal af te schaffen. Tot die tijd kreeg een EV-koper 4.000 euro van de staat als hij of zij een nieuwe elektrische auto ging kopen.

Het vreemde is dat kopers dit voordeel nog steeds krijgen, alleen niet meer van de staat, maar van de autofabrikant. Het overgrote deel van de autofabrikanten in Duitsland heeft namelijk toegezegd om het weggevallen deel van de subsidie voor eigen rekening te nemen. 

Dat betekent dat een Duitser in totaal nog steeds een korting van 6.750 euro krijgt, als hij of zij een nieuwe EV aanschaft die minder dan 40.000 euro kost. Bij een prijs tussen de 40.000 euro en en 65.000 euro daalt de korting naar 4.500 euro. We noemen het hier een korting, omdat het geen subsidie meer is. Zoals gezegd draagt de staat hier niets aan bij. 

Vanuit de nationale overheid wordt er weinig gedaan in Duitsland. Er bestaat een regeling waar EV-rijders zich voor kunnen aanmelden waarmee ze enkele honderden euro’s per jaar kunnen verdienen met de verkoop van groene certificaten aan grote bedrijven. Die kunnen daarmee hun CO2-uitstoot compenseren.

Voor de rest bestaan er vele kleinschalige subsidies en extra’s op lokaal niveau.


2. Frankrijk

Frankrijk doet amper onder voor Duitsland wat betreft de omvang van de markt voor elektrische auto's. Er rijden inmiddels iets meer dan 969 duizend volledig elektrische auto's rond, en ook hier is er voor vrijwel elke tien elektrische vierwielers een laadpunt te vinden: 119.255 stuks.

Subsidies elektrische auto: Chinese elektrische auto's uitgesloten

Ook in Frankrijk werd er eind vorig jaar iets unieks besloten: Chinese elektrische auto's worden niet gesubsidieerd. De Franse overheid zei het niet met zoveel woorden, maar gooit het op een constructie waarbij niet alleen de uitstoot van de auto wordt bekeken, maar die van het hele productieproces bepalend is voor het wel of niet in aanmerking komen voor subsidies.

Als het geheel te vervuilend is, dan schiet Frankrijk niet bij. En aangezien Chinese fabrikanten nog veel op energie uit kolencentrales leunen, vallen ze buiten de boot. 

Het populaire vakantieland publiceerde onlangs een lijst van 22 auto’s die voor subsidie in aanmerking komen. Hierbij krijgen particuliere kopers 27 procent van het totaalbedrag van de auto tot een maximum van 5.000 euro terug. Bedrijven die EV’s aanschaffen kunnen op een bedrag tot 3.000 euro rekenen. 

Ook regionaal zijn er winsten te pakken voor de EV-rijders. Zo krijgen ze afhankelijk van de regio tussen de 50 en 100 procent korting op de registratiekosten van de auto.


3. Nederland

Dan de Nederlandse markt voor elektrische auto's. Wat betreft de omvang van het elektrische wagenpark staan we op de derde plaats in de Europese Unie.

In ons land rijden er bijna 437 duizend elektrische auto's rond, die per vier auto’s een laadpunt moeten delen. Er zijn er 144.453 van te vinden. Een gigantisch verschil met andere landen dus.

Subsidies elektrische auto: aanschafsubsidie €2.950 in 2024

  • Vrijstelling wegenbelasting
  • Lagere bijtelling bij lease
  • 2.950 euro subsidie bij aanschaf van een nieuwe elektrische auto

4. Zweden

Ook in Zweden groeit het aantal volledig elektrische auto's stevig. Inmiddels zijn er bijna 273 duizend van te vinden.

Ook wat betreft laden staat het er niet slecht voor. Per 7 auto’s is een laadpunt te vinden: 37.166 in totaal.

Subsidies elektrische auto: geen aanschafsubsidie, lager wegenbelasting

De Zweedse overheid is niet heel vrijgevig als het aankomt op subsidies voor elektrische voertuigen. Er zijn geen vrijstellingen of subsidies in de vorm van kortingen of teruggaven te vinden voor particulieren die een elektrische auto willen kopen.

Een Zweed met een elektrische auto onder de kont hoeft slechts 360 SEK (32 euro) wegenbelasting te betalen en krijgt tot 170 euro korting op congestiebelasting. Daarnaast kan thuis een laadpaal met 50 procent korting (tot een maximum van 10.000 SEK, omgerekend 880 euro) geplaatst worden. Afhankelijk van de situatie zijn er ook giften voor installaties in residentiële complexen te krijgen.

Bedrijven krijgen belastingvoordeel. De belastbare waarde van auto wordt verlaagd met maximaal de helft van de nieuwwaarde, of tot een max van 350.000 SEK (30.550 euro). Ze krijgen ook 50 procent korting tot een maximum van 15.000 SEK (1.300 euro) korting op het plaatsen van laadpunten.


5. Italië

Als je kijkt naar de omvang van de bevolking (bijna 60 miljoen mensen) en het aantal elektrische auto's in Italië, dan kun je wel stellen dat deze vorm van transport nog wat te winnen heeft.

Je zult er momenteel iets meer dan 214 duizend tegenkomen. Die hebben het overigens best goed voor elkaar qua laadpunten, want per vijf auto’s is er een te vinden: 41.114 in totaal.

Subsidies elektrische auto: forse subsidie bij aanschaf

De subsidieplannen van Italië gaan dit jaar waarschijnlijk flink op de schop. Als het aan de overheid ligt, dan kan een EV-koper vanaf 1 februari dit jaar tot wel 13.750 euro aan subsidies ontvangen. In dit extreemste geval zou het inkomen van de koper onder de 30.000 euro per jaar moeten vallen en zou hij of zij tegelijk een Euro2-auto moeten laten slopen. 

Op dit moment geldt een aanschafsubsidie van 3.000 euro voor elektrische auto’s die minder dan 35.000 euro kosten. Bij een prijs van 45.000 of lager, daalt die subsidie tot 2.000 euro. Boven dat bedrag is er geen subsidie meer.

Naast deze subsidie kunnen Italianen ook nog geld toe krijgen als hun oude auto laten slopen. Afhankelijk van het Euro-keurmerk valt dit tussen de 2.000 tot 3.000 euro.

Na aankoop hoeft de EV-rijder de eerste vijf jaar geen wegenbelasting te betalen. Na die vijf jaar wordt er gekeken wat de wegenbelasting voor een gelijkwaardige auto met verbrandingsmotor is, en moet de elektrische rijder daar een kwart van betalen.

Ook de plaatsing van een privé-laadpaal wordt gesubsidieerd met een korting van 80 procent tot een maximum van 1.500 euro. 


6. Oostenrijk

Oostenrijk is ruim twee keer zo groot als Nederland en telt slechts de helft van het aantal inwoners van ons land. Wat betreft de markt voor elektrische auto's kan het bij lange na niet tippen aan ons land.

In Oostenrijk rijden er bijna 153 duizend elektrische auto's rond en zijn er 18.637 laadpunten te vinden

Subsidies elektrische auto: €3.000 subsidie bij aanschaf plus extra korting

Qua subsidies geeft Oostenrijk Nederland wel het nakijken. Zo worden EV’s niet alleen volledig vrijgesteld van btw voor particulieren, ook krijgt de koper nog eens 3.000 euro subsidie bij aanschaf van een volledig elektrische vierwieler onder de 60.000 euro. En alsof dat nog niet genoeg was, gooit de importeur van de batterijbak er nog een 2.000 euro bovenop. 

Bedrijven die overstappen op elektrische auto’s, krijgen over de eerste 40.000 euro volledige vrijstelling van de btw. Vervolgens wordt de helft van de belasting kwijtgescholden tot een bedrag van 80.000 euro. Is de auto nog duurder, dan moet er over het restbestand gewoon de normale belasting neergeteld worden.

Daarnaast hoeven EV-rijders geen eigendoms- en verzuilingsbelasting te betalen en kunnen ze lokaal op extraatjes rekenen zoals gratis parkeren. 


7. België

We kunnen nu natuurlijk grappen gaan maken over hoe al die zware elektrische auto's het wegdek in België nog slechter zullen maken dan het al is, maar dat doen we niet. Er zijn er namelijk nog niet heel veel van te vinden.

Op dit moment rijden er bijna 144 duizend elektrische auto's rond bij onze zuiderburen. Qua laadinfrastructuur gaat het daar de goede kant op met 44.363 laadpunten, wat neerkomt op ongeveer één punt per drie EV’s.

Subsidies elektrische auto: meeste subsidie in Vlaanderen

Op het gebied van subsidies is het een beetje een rommeltje in België. Deze zijn namelijk afhankelijk van de regio.

In Vlaanderen is de Belg doorgaans veel beter uit dan in andere regio's, waar nog veel gesteggeld lijkt te worden over wat er nu met de opkomst van de elektrische auto gedaan moet worden.

Belgen kunnen over rekenen op volledig vrijstelling van wegenbelasting, of het laagste tarief. Daarnaast is de aanschaf volledige vrij de btw, of moet het laagste tarief betaald worden. Daar komt bij dat er een verlaagde btw op energie van zes procent geldt als de stroom gebruikt wordt om te laden.

Het plaatsen van een laadpaal is voor bedrijven geheel aftrekbaar, voor particulieren is dat beperkt tot vijftien procent van het totaalbedrag met een maximum van 1.500 euro.

Alleen in Vlaanderen is er ook een aankoopsubsidie van 5.000 euro voor auto’s tot 40.000 euro. Bedrijven kunnen aanspraak maken op 3.000 euro.


8. Spanje

Spanje heeft bijna drie keer zoveel inwoners als Nederland, maar telt bijna één derde van het aantal elektrische auto's dat bij ons rijdt: iets meer dan 141 duizend stuks in Spanje tegen bijna 437 duizend in Nederland.

Het aantal laadpunten in Spanje is best goed geregeld met ongeveer één punt per vijf EV’s: 30.385.

Subsidies elektrische auto: €7.000 aanschafsubsidie

Spanjaarden kunnen rekenen op aanzienlijke steun van de overheid als ze een elektrische auto aanschaffen. Niet alleen hoeft er geen btw over de EV betaald te worden, ook komt daar nog eens een subsidie van 7.000 euro bovenop. 

Eenmaal rijdend in een fonkelnieuwe Tesla, krijgt men 75 procent korting op wegenbelasting in grotere steden, hoeft er geen tol betaald te worden op regionale wegen, mag er gebruik gemaakt worden van speciale congestierijbanen en kan er in selecte steden ook gratis geparkeerd worden. 

Een lader thuis aanschaffen, kan met 70 procent korting. Bedrijven krijgen per laadpaal tussen de 30 en 55 procent korting, afhankelijk van hoe groot het bedrijf is.


9. Denemarken

Denemarken is een van de Scandinavische landen die je waarschijnlijk hoger op deze lijst had verwacht. Maar met iets meer dan 127 duizend elektrische auto's in het wagenpark, kan het nog lang niet tippen aan de twee Noordelijke buren. Dat geldt ook voor het aantal laadpunten: 23.072.

Subsidies elektrische auto: belastingaftrek op accupakket

Denemarken is net als andere Scandinavische landen terughoudend met subsidies. Denen die een elektrische auto kopen, hoeven slechts 40 procent van de btw van de auto te betalen. Daar komt nog een jaarlijkse belastingaftrek van 500 DKK (67 euro) per kWh tot 45 kWh van het accupakket bij. 

Elektrisch rijdende Denen kunnen belastingvrij laden op het werk, mogen gratis parkeren in steden en hoeven logischerwijs geen milieubelasting over hun auto te betalen. 


10. Portugal

Op nummer tien van deze lijst kom Portugal met bijna 89 duizend elektrische auto's. Qua laadpunten is het niet bepaald goed gesteld met maar één laadpunt per twaalf elektrische voertuigen. 

Subsidies elektrische auto: €3.000 aanschafsubsidie tot €62.500

Qua subsidies ligt het land redelijk in lijn met de bovengenoemde landen. Portugezen hoeven geen btw te betalen bij aanschaf van hun nieuwe elektrische vierwieler en hoeven er ook geen wegenbelasting voor te betalen.

Daar bovenop krijgen particulieren ook nog een 3.000 euro subsidie bij aanschaf van een elektrische auto onder de 62.500 euro. Voor de zakelijke markt zijn elektromobielen vrijgesteld van de bijtelling.

Als je de subsidies bij de verschillende landen zo bekijkt, valt vooral op dat Nederland niet de beste leerling van de klas is, maar ook niet heel slecht scoort.

LEES OOK: Is de natriumaccu de goedkope oplossing voor elektrische auto? Er zijn veel voordelen en 1 belangrijk nadeel