Nationale-Nederlanden (NN) heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen over vermeende woekerpolissen. De klagers hoopten op een principiële uitspraak die als juridisch voorbeeld kon dienen.

Volgens de rechter in Rotterdam had de verzekeraar klanten in het algemeen voldoende geïnformeerd over alle bijbehorende kosten en premies. Daarom was er dus ,,voldoende contractuele basis” voor het in rekening brengen hiervan.

Het gaat om een collectieve procedure die was aangespannen door de Vereniging Woekerpolis.nl en enkele verwante claimorganisaties. De zaken stapelen zich sinds de jaren negentig, toen NN de polissen uitvaardigde, schrijft het Financieele Dablad.

Deze uitspraak heeft dus direct betrekking op naar schatting meer dan een half miljoen door NN verkochte beleggingsverzekeringen, met de naam Flexibel Verzekerd Beleggen. Bij de claimorganisaties had men ingezet op duizenden euro’s compensatie per polishouder, maar daar is de rechter dus niet in meegegaan.

Klagende partij is ‘zeer verbaasd’

Woekerpolis.nl laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. De vereniging zegt ,,zeer verbaasd” te zijn. ,,Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”, verklaart voorzitter Ab Flipse. ,,Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt.”

De rechter heeft alle vorderingen van Woekerpolis.nl afgewezen. NN hield zich tussen 1994 en 2006, de periode waarover met name werd geprocedeerd, immers aan de destijds geldende regels. De verzekeraar moest alle polissen toen toelichten met behulp van zogeheten voorbeeldkapitalen, en dat is gebeurd. ,,Dat daarover nu anders wordt gedacht is geen reden om NN verwijten te maken'', aldus de rechter.