Alexander Pechtold wordt per 1 november aangesteld als directeur bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hij moet het CBR door de huidige moeilijke fase bij de medische beoordelingen heen loodsen, stelt het CBR.

De instelling heeft al langere tijd te kampen met problemen. Het verlengen van rijbewijzen voor onder anderen 75-plussers, waar een medische keuring voor nodig is, duurt veel langer dan normaal door technische mankementen.

Daarnaast zijn er capaciteitsproblemen, lange wachttijden en is het CBR soms slecht bereikbaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) plaatste het CBR in februari onder verscherpt toezicht. De minister had al voormalig Prorail-baas Pier Eringa in de arm om het CBR te helpen de problemen eronder te krijgen.

Pechtold gaat met operationeel directeur Jan Jurgen Huizing, die in januari 2019 aantrad, een collegiaal bestuur vormen.

In juni werd de oud-leider van D66 ook al aangesteld als puinruimer bij de verbouwing van het Binnenhof. Daarover was nogal wat commotie ontstaan. Partijen vreesden dat de renovatie, begroot op zo’n half miljard euro, gierend uit de klauwen zou lopen.

Ook zouden de plannen van architect Ellen van Loon van bureau OMA veel te ambitieus zijn. Felle kritiek was er op “megalomane plannen”, zoals een tropische kantoortuin. In september werd het contract met Van Loon afgekocht voor 2,7 miljoen euro. Architect Pi De Bruijn, die het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer heeft ontworpen, heeft nu een grotere rol.

Renovatie Binnenhof mogelijk een jaar vertraagd

Desondanks loopt de renovatie mogelijk een jaar vertraging op, waarschuwde verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops deze week.

Lees ook op Business Insider

Een aangenomen voorstel van D66-voorman Rob Jetten voor meer ondersteuning van de Tweede Kamer vormt mogelijk een gevaar voor de planning van de renovatie. Jetten regelde miljoenen extra om politici te helpen met het werk in de Kamer, wat betekent dat er meer werknemers in het Kamergebouw zullen werken. Daar is dan ook meer ruimte voor nodig.

Extra eisen die de Tweede Kamer stelt aan de beveiliging kunnen het verbouwingsproces vertragen. Ook blijkt volgens Knops dat het regelen van “voorzieningen voor ICT en audiovisuele middelen in de tijdelijke huisvesting een grote opgave is”. Daarnaast zorgt de krapte op de bouwmarkt dat “levertijden van onderdelen lang zijn en de flexibiliteit op de markt beperkt is”.

Eerder was bekend dat de stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten kan gooien. De problemen gerelateerd aan de stikstofuitstoot blijken fors. De nieuwe rekenmethode van het kabinet laat zien dat kleine aanpassingen aan de gebouwen rond het Binnenhof al voor te veel stikstofuitstoot zorgen.