Philips wil verder met topman Frans van Houten en financieel directeur Abhijit Bhattacharya. De raad van commissarissen van het zorgtechnologieconcern heeft beide heren voorgedragen voor een herbenoeming op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2019. Het gaat om een nieuw termijn van vier jaar.

De uit India afkomstige Bhattacharya trad aan als financieel directeur in 2015. Hij volgde destijds Ron Wirahadiraksa op. Bhattacharya werkt al sinds 1987 voor Philips.

Van Houten is al de baas bij Philips sinds 2011. Hij trad destijds in de voetsporen van Gerard Kleisterlee. Onder de leiding van Van Houten heeft het concern zich omgevormd van breed technologiebedrijf tot een sterk op gezondheid en zorg gerichte onderneming.

De man die Philips opdeelde: exit verlichting

Zo is verlichtingsdivisie Philips Lighting zelfstandig naar de beurs gebracht. Dat bedrijf heet tegenwoordig Signify. Philips maakt inmiddels ook al jaren geen televisies meer. Dat wordt gedaan door een ander bedrijf, dat er via een licentiedeal het merk Philips op mag zetten.

Met zorgtechnologie heeft Philips de afgelopen jaren een redelijke sprong gemaakt. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de omzet van het kleinere Philips (zonder de lichttak) in de afgelopen vijf jaar met zo’n 3 miljard euro is gegroeid en dat de voor bijzondere posten geschoonde operationele winst (adjusted EBITA) met zo’n 300 miljoen euro is gestegen.

(klik voor uitvergroting)

Bij de afgelopen week gepresenteerde kwartaalcijfers gaf Van Houten aan mogelijke obstakels als gevolg van handelsconflicten tussen het Amerika van Donald Trump en China te willen pareren, door meer lokaal te gaan produceren. Bijvoorbeeld door medische producten in China zelf voor de Chinese markt te maken.