• Het demissionaire kabinet verlaagt per 1 januari de energiebelasting in de zogenoemde tweede en derde verbruiksschijf.
  • De lasten van mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik worden zo iets verlicht.
  • Eerder kondigde het kabinet aan dat elk huishouden en mkb-bedrijven met een laag energieverbruik gemiddeld 400 euro compensatie krijgen voor de gestegen energiekosten.

Kleine en middelgrote bedrijven, ook wel bekend als mkb’ers, met een relatief hoog energieverbruik krijgen extra compensatie voor de stijgende energierekening als gevolg van de hoge gasprijs.

Op verzoek van de Tweede Kamer past het demissionaire kabinet de vorige maand aangekondigde compensatieregeling aan door nog iets te sleutelen aan de manier waarop de energiebelasting wordt verlaagd.

Voor huishoudens met een gemiddeld energieverbruik moet die aanpassing niet uitmaken. Hun tegemoetkoming blijft vrijwel gelijk.

De energieprijzen rijzen de laatste tijd de pan uit, met als gevolg dat veel Nederlanders met betalingsproblemen te maken kunnen krijgen. Daarom had het kabinet maatregelen aangekondigd om de verwachte hogere kosten voor mensen te beperken.

In de Tweede Kamer gingen evenwel stemmen op de regeling nog iets aan te passen, zodat een groter deel van de lastenverlichting terecht zou komen bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. Aan die oproep wordt nu gehoor gegeven.

Het demissionaire kabinet verlaagt per 1 januari de energiebelasting in de zogenoemde tweede en derde verbruiksschijf.

Hoeveel dit alles uiteindelijk zal schelen, zal per geval anders zijn. Maar voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik zou het nog steeds om ongeveer 400 euro op jaarbasis gaan. Voor de aanpassing heeft het kabinet 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het bestaande budget van het maatregelenpakket.

Het kabinet laat ook weten nog met gemeenten in gesprek te zijn over de vraag of en hoe huishoudens met een laag inkomen via bestaande regelingen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen. Daarover moet voor het einde van het jaar meer duidelijkheid komen.

LEES OOK: Wat te doen met je energiecontract nu de gasprijs door het dak gaat? Variabel of vastzetten voor 1 of 3 jaar?