In een emotionele verklaring in de Tweede Kamer maakte Ard van der Steur donderdagavond zijn aftreden bekend als minister van Veiligheid en Justitie. Hij voelt geen vertrouwen meer van de kamer in het zoveelste debat over de Teevendeal en wilde de stemming over een motie van wantrouwen niet afwachten.

Voor het debat had Van der Steur zijn besluit al genomen, maar hij wilde zich eerst verdedigen tegen de in zijn ogen “ongefundeerde beschuldigingen”. Van der Steur is al de derde bewindspersoon van de VVD die valt over de kwestie. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst neemt de taken van Van der Steur over.

De zaak kwam begin deze week weer in het nieuws door een boek van verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur. Daarin stelt hij dat Van der Steur als Kamerlid en minister informatie over de deal had achtergehouden. De oppositie reageerde verbolgen.

Doofpot?

Volgens CDA-voorman Sybrand Buma gaf Van der Steur “zeer gebrekkige antwoorden”. Ook SP-leider Emile Roemer en D66-leider Alexander Pechtold trokken de lezing van Van der Steur in twijfel.

Attje Kuiken van coalitiepartner PvdA had nog geen conclusie over de rol van Van der Steur getrokken. Wel merkte zij op dat Van der Steur er in ieder geval ,,niet actief” aan heeft bijgedragen dat informatie openbaar zou worden gemaakt.

Ook Rutte werd hard aangevallen door de oppositiepartijen. “U gaat gewoon door met het gesloten houden van de doofpot”, stelde Roemer.

Informatie over de Teevendeal zou zijn achtergehouden voor de Tweede Kamer doordat Van der Steur zich in 2015 als Kamerlid had bemoeid met antwoorden op Kamervragen aan zijn voorganger Ivo Opstelten.

“Zeer kwetsbaar”, had Van der Steur genoteerd bij de passage over bedragen van de deal met drugshandelaar Cees H. die toenmalig staatssecretaris Fred Teeven zich had weten te herinneren. Dat waren de bedragen waar de Kamer al een tijd kennis van wilde nemen. Ze werden geschrapt uit de uiteindelijke antwoorden.

Van der Steur houdt vol dat uit zijn commentaar op geen enkele manier blijkt dat hij vond dat dit moest worden weggehaald. “Ik vond en vind dat de bedragen hadden moeten worden gemeld”, aldus Van der Steur.

Verklaring van der Steur

Aan het eind van de eerste termijn van het debat waarin premier Rutte de laatste anderhalf uur aan het woord was geweest, nam van der Steur met trillende stem het woord:

Ik heb alle vragen beantwoord. Maar ik zie, ik merk en ik voel dat mijn antwoorden er niet toe doen omdat velen hun politieke oordeel allang hebben geveld. Ik heb mijn werk uitgevoerd naar eer en geweten. De mensen waar ik mee gewerkt heb, verdienen een minister die het vertrouwen van de Kamer geniet. Ik heb voor dit debat al aan de minister-president laten weten dat ik mijn besluit aan het eind van de eerste termijn bekend zou maken. Ik wilde mezelf eerst verdedigen tegen de ongefundeerde beschuldigingen. Ik zal mijn ontslag aanbieden aan Zijne Majesteit de Koning.

De kwestie kostte minister Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in het voorjaar van 2015 al de kop.

Reacties politieke partijen

PVV-leider Geert Wilders: “In deze tijd, een minister van justitie, moet het vertrouwen hebben. Vervelend voor hem als persoon maar politiek gezien het enige juiste besluit wat hij kon nemen.”

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: “Ik heb er veel respect voor dat hij eerst het debat met de Kamer is aangegaan en te willen aangeven dat de aantijgingen onjuist zijn en vervolgens toch zijn conclusies trekt. Ik had de hoop zeven maanden geleden dat die gifbeker nu een keer leeg was, maar er zaten nog een paar druppels in. Dit dossier ben ik echt helemaal klaar mee.”

SP-leider Emile Roemer: “Ik ben niet helemaal verrast door het aftreden. Hij was erg ontspannen. Het was ook al zijn zesde functioneringsgesprek en je zag gewoon dat een heel groot gedeelte van de Kamer hem niet meer geloofde. Het was ook onvermijdelijk, dus niet echt verrassend. Maar ik moet wel zeggen diep respect voor een minister die wel naar de Kamer komt om verantwoordelijkheid af te leggen alvorens hij zij besluit kenbaar maakt.”

PvdA-fractieleider Attje Kuiken: “Het was een moeilijk debat. Hij heeft zich waardig gedragen. Wij hadden heel kritische vragen en de wijze waarop de minister zijn conclusie trekt kan ik alleen maar respecteren. Wij hadden geen signaal gekregen dat hij dit zou doen.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: “Ik zag het niet aankomen, dat hij dat op dit moment zou doen. Waar ik heel veel respect voor heb is dat hij zich eerst heeft verdedigd, dat hij gewoon het debat met de Kamer is aangegaan. Er zijn ook bewindslieden die al voor het debat zeggen ‘ik voel het aan, ik ga weg’. Hij is op inhoud het debat aangegaan, daar heb ik heel veel respect voor. Maar het is een conclusie die wel heel moeilijk te vermijden was.”

Premier Rutte:
“Deze strijd was niet meer te winnen. Daarom heeft hij besloten, eerder vandaag al, na de eerste termijn zijn ontslag aan te bieden aan de koning. Ik respecteer dat.”

De premier zei dat hij het afscheid van zijn VVD-partijgenoot “waardig” vond en dat hij dat nooit zal vergeten. Verder ging hij niet op vragen in. Rutte omhelsde Ard van der Steur in de Tweede Kamer, vlak nadat de minister zijn aftreden had bekendgemaakt.

LEES OOK: