Elk bedrijf ondervindt wel eens schade door een menselijke vergissing. Wat daarbij telkens weer opvalt, is dat twee typen medewerkers vaker dan gemiddeld betrokken zijn bij ongelukken. De nieuwe collega maar ook – opmerkelijk genoeg – de routinier die al jaren bij het bedrijf werkt.

Wil je fouten en schade in je bedrijf verminderen, richt je aandacht dan vooral op deze twee. In deze column vertel ik hoe je dat gestructureerd kunt aanpakken. Arjan Hendriksen is manager risicobeheersing bij Interpolis.

Geef de nieuwe collega een vliegende start

Nieuwe medewerkers maken meer fouten dan ervaren krachten. Dit klinkt zo logisch dat veel ondernemers het als een gegeven accepteren. Toch zijn er genoeg manieren om beginnersfouten te voorkomen. Dat kost even tijd en aandacht maar je voorkomt er een hoop narigheid mee. Productieverlies is nog maar het minste. Gooi nieuwe mensen daarom niet in het diepe maar ontwikkel voor hen een doordacht inwerkprogramma. Zo kun je dat doen:

Begin met het opstellen van een duidelijke taakomschrijving. Dan kan er geen twijfel ontstaan over wat iemand wel en niet mag doen en moet doen.

Ga systematisch na wat de nieuwkomer moet weten, welke uitrusting nodig is, wat hij of zij gezien moet hebben en met wie er kennis moet worden gemaakt. Maak hiervoor een programma en maak er tijd voor vrij.

Regel een of meer meeloopdagen met collega’s van diverse afdelingen.

Maak een lijstje van alle dingen die nodig zijn voor een goede taakuitoefening en zie erop toe dat deze verstrekt worden. Let bij risicovolle werkzaamheden vooral op het verstrekken van en uitleg over beschermingsmiddelen en veiligheidsprocedures.

Geef de nieuwe medewerker een exemplaar van het bedrijfsnoodplan en licht het toe.

Zet het inwerkprogramma op papier. Dan heb je er een volgende keer ook plezier van. Niet alleen bij nieuwe medewerkers maar ook bij tijdelijke krachten, medewerkers die overgeplaatst zijn en mensen die na langdurige afwezigheid terugkeren op het werk.

Gebruik die frisse blik

Nieuwkomers kijken onbevangen naar je bedrijf en de manier waarop er gewerkt wordt. Vraag ze wat hen opvalt. Grote kans dat ze met suggesties komen om het werken veiliger of efficiënter te maken. Te meer omdat nieuwe mensen doorgaans ook nieuwe kennis en ervaring meebrengen. Stel je open voor nieuwe ideeën en inzichten maar blijf kritisch. Wat iemand tijdens een opleiding leert, hoeft in de praktijk niet altijd het beste te werken.

Routine maakt soms overmoedig

De tweede categorie werknemers die meer dan gemiddeld fouten maken, bestaat uit mensen die al jaren hetzelfde werk doen. Achteloosheid en gemakzucht liggen hier op de loer. Het gaat immers al jaren goed. Een ervaren kracht opeens aanspreken op zijn of haar manier van werken is lastig en valt zelden goed. Toch is dit van belang voor het voorkomen van ongelukken. Bovendien heeft de ervaren kracht ook een voorbeeldrol.

Samen werken aan veiligheid

Organiseer regelmatig werkbesprekingen met tenminste vier vaste onderwerpen: veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Je zult zien dat medewerkers elkaar op een positieve manier beïnvloeden en scherp houden. Nodig af en toe een externe spreker uit die bijvoorbeeld uitleg geeft over beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen. Zo blijft iedereen zich bewust van het belang van veilig werken.

Geef het goede voorbeeld

Directieleden en afdelingshoofden zijn zich niet altijd bewust van hun voorbeeldfunctie. Of ze gedragen zich daar niet naar. Dan moeten ze niet vreemd opkijken als hun risicovolle gedrag, heel snel wordt gekopieerd. Wees je als leidinggevende er dan ook altijd van bewust dat jouw gedrag maatgevend is. Praat ook geregeld met je medewerkers. Alleen dan hoor je of er misschien iets speelt waardoor mensen tijdelijk minder scherp zijn.

Arjan Hendriksen is manager risicobeheersing van Interpolis. In een reeks bijdragen laat hij bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl