De ontwikkeling van het aantal faillissementen bij de start van 2023 duidt er nog niet op dat de economie serieus afkoelt.

Het aantal faillissementen is in januari weer gedaald na vier maanden van stijgingen op rij, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het aantal faillissementen bleef daarbij laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

In januari 2023 werden volgens het CBS 35 bedrijven minder failliet verklaard dan in december 2022. Dat is een daling van 13 procent. Na augustus 2022 nam het aantal faillissementen vier maanden op rij toe tot het hoogste niveau na mei 2020, maar bleef het relatief laag.

Dat het aantal faillissementen al langer vrij beperkt is, heeft onder andere te maken met de eerdere coronasteun vanuit het kabinet waardoor ook bedrijven die in de basis niet gezond waren overeind konden blijven. Inmiddels worden bedrijven niet meer vooral geplaagd door corona, maar door het flinke oplopen van de energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen. Daarvoor heeft de overheid eveneens steun opgetuigd.

De grote banken wezen er onlangs al op dat mede door die overheidssteun nog maar weinig van hun klanten in de problemen zijn gekomen. Ondanks de hoge inflatie merkten zij nog geen grote instroom van bedrijven bij de afdeling bijzonder beheer. Dat is de afdeling waar probleemgevallen worden ondergebracht.

Het aantal faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte het in augustus 2021 een laagterecord.

Net als in de voorgaande maanden was de handel in januari de bedrijfstak waarin de meeste faillissementen werden uitgesproken, namelijk 48. Dat waren er evenveel als in december. Daarna volgde de bouwnijverheid met 34 faillissementen. Beide sectoren behoren tot de grootste bedrijfstakken. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Zorgen om economische terugval

Het relatief beperkte aantal faillissementen betekent overigens niet dat ondernemers zich geen zorgen maken. Afgelopen maand bleek uit twee peilingen onder mkb-bedrijven dat veel bedrijven beducht zijn voor druk op de winstmarges, vanwege hogere kosten en minder vraag.

Volgens fintechbedrijf Pleo vreest een derde van de mkb-bedrijven de deuren te moeten sluiten als er geen extra financiële steun beschikbaar komt en uit onderzoek van softwarebedrijf Teamleader bleek dat een vijfde van alle bedrijven krimp verwacht in 2023.