Het klimaatvoorstel van activistische aandeelhouder Follow This om Shell tot meer actie tegen CO2-uitstoot te dwingen heeft dit jaar minder steun gekregen op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Dit jaar dienden 27 institutionele beleggers het voorstel voor het eerst samen met de door Mark van Baal opgerichte organisatie in, maar dit zorgde niet voor meer steun.

Vorig jaar schaarden aandeelhouders die goed waren voor zo’n 20 procent van de aandelen zich achter het voorstel van Follow This. Dit jaar bleef de teller steken op ongeveer 18,6 procent. In het voorstel, waar het Shell-bestuur fel tegen gekant is, roept de milieuorganisatie het bedrijf op om met klimaatdoelen voor de middellange termijn te komen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Om opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden moet de CO2-uitstoot volgens de consensus van wetenschappers dit decennium min of meer halveren, betoogde MN eerder. De vermogensbeheerder die onder andere voor pensioenfonds PMT belegt, was daarom juist voorstander van de aandeelhoudersresolutie van Follow This.

Shell schroeft milieu-ambities omlaag

Shell betoogde dat een te snel afscheid van fossiele brandstoffen als gas en olie juist averechts kan werken. Het zou klanten alleen maar in de armen van concurrenten jagen, waardoor Shell hen niet meer kan begeleiden naar CO2-arme alternatieven in de toekomst. Op de jaarvergadering hield het bedrijf ook een vurig betoog voor meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng), dat als fossiele brandstof minder vervuilend is dan kolen.

Een meerderheid van ruim 78 procent sprak steun uit voor de nieuwe klimaatstrategie van Shell, die in maart bekend werd. Daarin stelde het bedrijf de doelstelling voor de hoeveelheid broeikasgas per verkochte eenheid energie in 2030 naar beneden bij en verdween een tussentijds doel voor 2035 volledig. Wel beloofde Shell voor het eerst een vermindering van de uitstoot door klanten in absolute zin, zolang het om de uitstoot door olieproducten gaat.

Critici, waaronder Follow This, wijzen erop dat de totale emissies van Shell dit decennium niet zullen dalen omdat het bedrijf juist meer lng produceert.

LEES OOK: Shell bekijkt beursnotering in New York: aandeel in Londen ‘ondergewaardeerd’