De overheidsfinanciën moeten op orde worden gebracht om voorbereid te zijn op nieuwe tegenslag. Door de aanhoudende crisis wereldwijd is die niet uit te sluiten.

Financiële buffers zijn cruciaal bij het opvangen van eventuele nieuwe tegenslagen, aldus het kabinet. Twee recessies hebben de Nederlandse economie een flinke klap bezorgd, maar de komende jaren is er naar verwachting weer groei. Al is die groei door de vergrijzing lager dan in de jaren voor de crisis.

De schatkist komt volgend jaar 17 miljard euro tekort, 2,7 procent. Daarmee is het tekort gehalveerd in vergelijking met 2009. Dat het tekort in 2013 daalt onder de EU-limiet van 3 procent is volgens het kabinet te danken aan het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie dit voorjaar hebben gesloten

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl