Dat bleek dinsdag bij de publicatie van de
Miljoenennota
van de minister van Financiën en de Macro-Economische
Verkenning
(MEV) van het Centraal Planbureau (CPB).

De vooruitzichten voor de economie kwamen in grote lijnen overeen met de
voorpublicatie van het CPB eind augustus. Dit jaar valt de krimp van de
economie iets lager uit dan eerder werd verwacht, te weten op 0,5 procent.
De uitvoer neemt toe, terwijl de overheidsbestedingen relatief weinig
afnemen. De consumentenbestedingen blijven wel uitgesproken zwak. Voor 2013
voorziet het CPB een groei van de economie met 0,75 procent.

Voor het begrotingstekort is, naast de economische ontwikkeling, het
bezuinigingspakket van 12,4 miljard euro uit het Lente-Akkoord van mei van
belang. Dit zorgt ervoor dat het begrotingstekort volgend jaar op 2,7
procent van het bruto binnenlands product uitkomt (2012: -3,7 procent).

Per saldo geeft de overheid dan nog 17 miljard euro meer uit dan er binnen
komt. Maar Nederland voldoet wel aan de Brusselse norm voor een
maximumtekort van drie procent.

De staatsschuld valt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) in
2013 hoger uit, op 71,8 procent. Dit jaar is dat naar verwachting 71,4
procent. In absolute zin gaat het in 2013 om een bedrag van 447 miljard
euro. Per Nederlander is dat 27 duizend euro.

De rentelasten op de staatsschuld bedragen volgend jaar naar verwachting 10,1
miljard euro, ofwel bij 4 procent van de totale uitgaven van 260,9 miljard
euro. De inkomsten van het Rijk worden geraand op 247,4 miljard euro. Voor
het overzicht van de Inkomsten en Uitgaven zie deze
infographic
.

Koopkracht achteruit

Het CPB becijfert voor volgend jaar een achteruitgang van de gemiddelde
koopkracht met 0,75 procent. Voor dit jaar wordt de koopkrachtdaling op
gemiddeld 1,75 procent geraamd.

Lees ook op Business Insider

Dit ligt onder meer aan reeks maatregelen die zijn overeengekomen bij het
Lente-Akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Die behelzen
onder meer een verhoging van het eigen risico voor de zorgverzekering tot
350 euro in 2013 en de doorwerking van de verhoging van het algemene
btw-tarief tot 21 procent, per oktober dit jaar.

Daarnaast gaan onder meer de accijnzen voor alcohol en tabak omhoog en wordt
de energiebelasting op aardgas vanaf 2013 fors verhoogd. Ook krijgen burgers
last van de verwachte korting op de pensioenen in 2013, zo verwacht het
Planbureau.

De inflatie zal volgend jaar overigens licht dalen, zo verwacht het CPB, tot
gemiddeld twee procent.

Werkloosheid hoger

Ondanks het economische herstel, zal de werkloosheid volgend jaar nog licht
hoger uitvallen, zo verwacht het CPB. Het gemiddelde werkloosheidspercentage
wordt voor dit jaar op 5,25 procent van de beroepsbevolking geraamd. Volgend
jaar is dat 5,75 procent. In personen is spark van een stijging van 470
duizend in 2012 tot gemiddeld 520 duizend in 2013.

Lees ook:

Hoe verder met hypotheekrenteaftrek en forensentaks?

Mathijs Bouman: VVD en PvdA, hoe moeilijk wordt het?

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl