Een bedrijf functioneert beter met vrouwen aan de top, stelt Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance TiasNimbas. Zo kan een diversere raad van commissarissen beter toezicht houden.

Het aantal vrouwen met een topfunctie in het bedrijfsleven, is het afgelopen jaar flink gestegen. In de raden van commissarissen is 18 procent nu vrouw, tegenover 13,7 procent een jaar eerder.

Dat blijkt uit de Dutch Female Board Index, die voor het zevende jaar een overzicht geeft van de vrouwelijke bestuurders en commissarissen van 85 Nederlandse bedrijven genoteerd aan de Euronext.

In augustus 2013 heeft 32 van de 85 bedrijven geen enkele vrouw in een topfunctie. Wel is het voor het eerst dat er een meerderheid van de bedrijven is die wel een vrouw hebben benoemd.

Nederlands en Europees quotum

Per 1 januari 2016 moet het aandeel vrouwen in raden van commissarissen en raden van bestuur 30 procent zijn, volgens de Nederlandse doelstellingen. Het aantal vrouwelijke bestuurders blijft fors achter bij het doel.

Op dit moment voldoet geen enkel Nederlands bedrijf formeel aan die criteria. PostNL zit er erg dichtbij, met 50 procent vrouwen in de raad van bestuur en 29 procent vrouwen in de raad van commissarissen.

Het Europese quotum is 40 procent vrouwen in de raad van commissarissen per 2020. Daar voldoen op dit moment vier bedrijven aan: Unilever, DSM, Wessanen en DE Master Blenders.

Per saldo is er dit jaar echter maar één vrouwelijke bestuurder bijgekomen in het afgelopen jaar, Nederland blijft daarmee sterk achter bij het Europese gemiddelde.

Belang van vrouwen aan de top

Meer vrouwen in topfuncties is niet alleen belangrijk voor vrouwen, maar ook voor de bedrijven zelf, meent Mijntje Lückerath-Rovers. Zo zijn ondernemingen een betere afspiegeling van de maatschappij en hebben ze een beter gevoel voor wat er onder werknemers leeft.

Bovendien kan een diversere raad beter toezicht houden. Dat is vanuit bedrijfseconomisch perspectief waardevol..

Bekijk het video-interview van Me Judice met Mijntje Lückerath, waarin ze nog meer redenen geeft waarom het van belang is dat er meer vrouwen een topfunctie in het bedrijfsleven krijgen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl