Rabobank hoeft van het gerechtshof in Den Haag niet te worden vervolgd vanwege de zogeheten Libor-fraude. Rabobank betaalde in 2013 al 774 miljoen euro om de kwestie te schikken met toezichthouders in binnen- en buitenland.

Een aantal klanten van de bank vond dat niet genoeg en diende vorig jaar een klacht in. Maar het hof gaat niet mee in het verlangde bevel tot vervolging, oordeelde het dinsdag.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed destijds al samen met de Fiod en De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek naar de zaak rond manipulatie van de Libor-rente. Dat is een rentetarief dat vooral gebruikt wordt in het betalingsverkeer tussen banken onderling, maar wel als leidraad geldt bij de vaststelling van bijvoorbeeld spaar- en hypotheekrentes. De kwestie leverde Rabobank in Nederland een boete op van 70 miljoen euro. De bank heeft die boete betaald.

Claim tegen Rabobank

De klagers, vertegenwoordigd door advocaat Gerard Spong, maakten bezwaar tegen de manier waarop het OM de zaak heeft afgedaan. Ze hielden bij de manipulatie betrokken medewerkers, leidinggevenden, de raad van bestuur en de bank zelf strafrechtelijk aansprakelijk.

Het hof oordeelt nu dat het voorleggen van de zaak aan een strafrechter geen toegevoegde waarde heeft, omdat die niet veel anders kan doen dan de bank een boete opleggen. Wat betreft de toenmalige bestuurders, kan volgens het hof niet vastgesteld worden of ze ,,opzettelijk en uit eigen gewin of ernstig nalatig” hebben gehandeld.

Betrokken medewerkers die niet meer werken bij de bank worden verder al door buitenlandse autoriteiten vervolgd. En voor betrokken medewerkers die nog wel voor Rabobank actief zijn, is strafvervolging op basis van het opgebouwde dossier niet mogelijk. Dit laatste heeft te maken met de internationale samenwerking van opsporingsautoriteiten en toezichthouders. Daarbij is niet altijd voldaan aan de eisen van het strafprocesrecht met betrekking tot de vergaring van bewijsmateriaal.

Een nieuw strafrechtelijk onderzoek is volgens het hof niet goed denkbaar, aangezien zoveel gegevens en verklaringen al zijn vastgelegd en in brede kring bekend zijn.

Europarlement in actie tegen gesjoemel rentetarieven

Gesjoemel met internationale rentetarieven door banken of andere marktmanipulatie moet tot het verleden behoren, als het aan het Europees Parlement (EP) ligt. Dat stemde dinsdag in met plannen om belangenverstrengeling te voorkomen bij het vaststellen van zogeheten benchmarks als Libor.

Een benchmark op de financiële markt is een maatstaf waaraan andere producten of diensten worden getoetst. Libor is een centraal rentetarief dat door verscheidene deelnemende banken wordt vastgesteld en dat gebruikt wordt voor het vaststellen van andere rentes bijvoorbeeld voor spaartegoeden en hypotheken.

Het EP wil dat alle mensen die beroepshalve betrokken zijn bij het vaststellen van de benchmarks, zich registreren bij de toezichthouder op de financiële markten (ESMA). Het moet ook duidelijk zijn hoe betrouwbaar de benchmark is. Zo moet het voor consumenten duidelijker worden hoe rentetarieven tot stand komen. Banken die knoeien met benchmarks kunnen bovendien hoge boetes tegemoet zien.

De regels worden aangescherpt na fraude met de Libor-rente door onder meer Deutsche Bank. Ook Rabobank was betrokken bij het schandaal. Het concern schikte de kwestie met toezichthouders. Dinsdag werd bekend dat de bank niet wordt vervolgd in Nederland.

,,Deze manipulatie raakt ons allemaal, of het nu gaat om hypotheekrente, de hoogte van pensioenen of de prijs van brandstof'', stelde VVD-Europarlementariër en rapporteur Cora van Nieuwenhuizen. ,,Mijn voorstel maakt een einde aan de manipulatie waardoor banken grof geld verdienden terwijl consumenten en bedrijven de dupe werden."

Nu het EP zijn standpunt heeft bepaald, kunnen de onderhandelingen beginnen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl