De zorg heeft in Nederland afgelopen jaar twee miljard euro minder gekost dan begroot. Die meevaller kan het kabinet Rutte 2 inboeken.

Dat meldt de Volkskrant woensdag, zich baserend op bronnen in Den Haag. Woensdagmiddag publiceert de Algemene Rekenkamer de jaarverslagen van ministeries, waarin de meevaller in de zorg te vinden zou zijn.

Volgens de bronnen van de Volkskrant zit de meevaller vooral bij ziekenhuizen. Die hebben op grotere schaal merkloze medicijnen ingekocht in plaats van duurder merkmedicijnen. Ook zouden afspraken over kostenbeheersing in de geestelijke gezondheidszorg, onder meer over het aantal bedden in inrichtingen, tot zichtbare besparingen hebben geleid.

Bij de langdurige zorg in verpleeghuizen zou veel minder kostenvoordeel zijn behaald.

Zorgkosten stijgen minder hard door kostenbesparing

Sinds het aantreden van minister Edith Schippers in 2010 zijn de ramingen voor de zorgkosten in totaal zo’n 12 miljard euro lager uitgevallen dan begroot, aldus de Volkskrant. Diverse afspraken over kostenbeheersing lijken hiermee daadwerkelijk effect te hebben. Dat werkt ook door in de premie voor de basisverzekering van de gezondheidszorg.

Sinds 1 januari dit jaar is een groot deel van de langdurige zorg overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Ook daarmee hoopt het kabinet een kostenbesparing te boeken, maar de effecten van deze decentralisatie van zorgtaken moeten nog worden afgewacht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl