Aegon zet zich in voor goed werkgeverschap. Voor mij hoort goed leiderschap daar absoluut bij. Maar wanneer ben je een goede leider? Kernkwaliteiten zijn voor mij: durf hebben, verbinden en vooral goed luisteren. Daarmee maak je als leider het verschil en help je je organisatie echt vooruit.

De grootste fout die een leidinggevende kan maken, is denken dat je het zelf het beste weet. Alleen met informatie van verschillende kanten kan je een weloverwogen besluit nemen. Niet de CEO maakt het bedrijf, dat zijn de medewerkers. Als leider heb je er niks aan om jezelf te omringen met jaknikkers. Je zoekt tenslotte niet naar de gewenste antwoorden, je wil de échte antwoorden. Die krijg je door vertrouwen en veiligheid te bieden. Zo zorg je er ook voor dat je werknemers met hun ideeën naar je toe komen.  

Durf hebben

Besluiten nemen hoort bij de functie van CEO. Op besluiten terugkomen ook. Dat past bij een lerende organisatie. Zeker bij grote organisaties is er snel het risico dat een CEO te ver van de organisatie af komt te staan. Heldere keuzes blijken in de werkelijkheid soms lastig uitvoerbaar, omdat operationele blokkades in de weg staan. Blijkt een keuze verkeerd uit te pakken? Dan moet je die ook durven terug te draaien.

Als je wil dat mensen groeien en zichzelf uitdagen, dan moet je ze complimenteren als ze goed presteren. Door complimenten te geven, is er ook ruimte voor kritiek. Mensen hebben vertrouwen nodig en willen worden gezien. Dat geldt voor mij net zo goed. Daarom kijk ik ernaar uit om straks weer wat vaker naar kantoor te kunnen. Steeds meer besef ik hoe zwaar de lockdowns en al dat thuiswerken geweest is en hoe fijn het zal zijn om iedereen weer te zien.

Het thuiswerken kwam de productiviteit in eerste instantie ten goede. Maar daarna ebde dat effect weg. Mensen missen de verbinding en hele dagen van Teams-meetings zijn voor veel collega’s zwaar. Ik heb niet het verlangen om thuiswerkers te controleren. Mensen die op kantoor gemotiveerd zijn, zijn dat thuis ook. Is dat niet het geval, dan blijkt dat automatisch uit de output die medewerkers leveren. Pas dan is het tijd om bij te sturen als leidinggevende. 

Over vrouwelijk leiderschap

Als vrouwelijke CEO ben ik nog altijd zwaar in de minderheid. Dat vind ik een slechte zaak. Elk bestuur is gebaat bij een goede balans tussen mannen en vrouwen. Dat een evenwichtige man-vrouwverhouding tot de beste resultaten leidt, wijzen alle onderzoeken namelijk wel uit. Ik vind dat we onszelf de vraag moeten stellen: hoe kunnen we arbeid en zorg in dit land gelijkwaardig organiseren? In sommige bedrijven zal ook de cultuur moeten veranderen en daarbij hoort uiteraard gelijke beloning. In 2019 heeft Aegon hierover als eerste bedrijf in Nederland samen met de vakbonden afspraken gemaakt in haar cao.

Verder moeten we ophouden met in hokjes denken. Als je parttime werkt, ben je geen ‘deeltijdprins’ of ‘deeltijdprinses’ en als je voltijds werkt, ben je geen slechte vader of moeder. Het gaat om bewuste keuzes maken. Sta dus vooraf stil bij de impact van de keuzes die je maakt.

Ambities

Mijn zakelijke ambitie is om ons Aegon Cappital verder te laten groeien in de markt. Mijn persoonlijke missie is om het pensioenbewustzijn in Nederland te vergroten. Zodat mensen eerder gaan nadenken over hun inkomen voor later. Doe je dat pas na je vijftigste, en heb je een pensioentekort? Dan heb je erg weinig tijd om dit probleem nog op te lossen. Het is dus belangrijk om vooruit te denken!

Over Aegon Cappital

Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. We zijn actief in de pensioenmarkt sinds 2012. Aegon Cappital helpt jou en je werknemers vooruit te denken als het om pensioen gaat. Dat doen we inmiddels voor ruim 5.600 tevreden werkgevers en ruim 270.000 werknemers. Ook een pensioenuitvoerder die met je mee vooruitdenkt? Kijk op www.aegoncappital.nl.

Toekomstgericht werkgeverschap

Dit is een artikel uit onze serie ‘toekomstgericht werkgeverschap’, mogelijk gemaakt door Aegon. Als werkgever wil je zaken goed regelen voor je werknemers. Aegon en Business Insider helpen je daar graag bij. Door je tijdig op hobbels en kansen te wijzen. En door de juiste producten en diensten aan te bieden, zoals een pensioenregeling van Aegon Cappital.