Het aantal managers in Nederland is in een jaar tijd met 41.000 afgenomen tot 390.000. De daling komt vooral doordat er minder mannelijke managers zijn. Het aantal vrouwen in een managementfunctie bleef nagenoeg onveranderd.

Het aantal werkenden dat een baan als manager heeft, bereikte begin 2010 een hoogtepunt, met 622.000. Sindsdien is de tendens dat het aantal mensen dat leidin ggeeft aan een bedrijf of afdeling terugloopt.

In het tweede kwartaal waren er 490.000 managers, bijna 8 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag publiceerde.

De daling komt voornamelijk doordat er minder mannen zijn die een managementfunctie bekleden: 361.000 in het tweede kwartaal tegenover 400.000 een jaar eerder. Het aantal vrouwelijke managers kromp in die periode met slechts 2.000 tot 128.000.

Er zijn dus nog steeds veel meer mannen te vinden in de managementlagen van bedrijven en organisaties. Maar het aandeel vrouwen is wel licht toegenomen, van 24 naar 26 procent.

Bovendien is het verschil tussen mannen en vrouwen een stuk kleiner bij mensen met een voltijdbaan. In het tweede kwartaal was 10,1 procent van de voltijds werkende mannen een manager, bij de vrouwen lag dit percentage op 8,5 procent.

Kijk je naar sectoren, dan neemt het aantal managers vooral snel af in productie, horeca en detail- en groothandel. Vooral in de laatste beroepsgroep is het aantal managers in drie jaar tijd meer dan gehalveerd.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl