Het waarborgen van een flexibele, veilige en schaalbare moderne werkplek vormt voor veel mkb-ondernemers een steeds grotere uitdaging. Managed services maken het mogelijk om te profiteren van moderne technologie, terwijl een gespecialiseerde partner het beheer van de werkplekken verzorgt.

In een wereld waarin technologische veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, worden kleine en middelgrote bedrijven geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen bij het inrichten en beheren van werkplekken. “Denk daarbij aan het waarborgen van beveiliging, het ondersteunen van flexibel werken en het maximaliseren van efficiëntie en productiviteit”, zegt Nick Pul, manager van het sales engineering team bij Dustin.

Hij ziet dat veel mkb-organisaties (te) lang vasthouden aan verouderde applicaties en eigen IT-omgevingen, zelfs als deze niet langer voldoen aan de eisen van een moderne werkplek. “De terughoudendheid om nieuwe mogelijkheden en technologie te omarmen, wordt vaak gedreven door angst voor het onbekende en de complexiteit van migraties naar nieuwe systemen. Maar die angst is veelal ongegrond. En tegelijk kan net het negeren van de noodzaak tot modernisering uiteindelijk leiden tot inefficiëntie en veiligheidsrisico’s.”

Verbeterde efficiëntie

Gelukkig bieden managed services een uitweg voor mkb-ondernemers, waarmee ze kunnen profiteren van geavanceerde technologische oplossingen zonder dat ze belast worden met het beheer ervan. Managed services zijn diensten waarbij een externe partner verantwoordelijk is voor het beheer en de levering van specifieke IT-gerelateerde taken en diensten. Dat betekent dat bedrijven zelf minder in-house IT-personeel nodig hebben, dat de kosten vooraf bekend en transparant zijn, omdat ze via een abonnementsmodel worden afgerekend, en dat de gebruikte oplossingen veelal gebaseerd zijn op bewezen best practices en standaarden.

“Dit zorgt niet alleen voor kostenefficiëntie maar bevordert ook de operationele efficiëntie binnen de organisatie”, zegt Pul. “Een managed werkplek is namelijk gebaseerd op standaarden om de implementatie en het beheer te vereenvoudigen en versnellen. En hoewel bedrijven vaak geneigd zijn te geloven dat hun behoeften uniek zijn, blijkt in de praktijk dat veel van deze behoeften opvallend overeenkomen, vooral als het gaat om de inrichting en het beheer van de moderne werkplek.” Hij adviseert organisaties dan ook te zoeken naar een Modern Workplace-oplossing die is gebaseerd op standaarden, maar daarnaast wel flexibiliteit biedt. “Klanten kunnen hun beheerde werkplek zo bijvoorbeeld modulair uitbreiden met aanvullende services zoals 24×7 support.”

Juiste partner kiezen

Bij het kiezen van de juiste IT-partner voor een Managed Modern Workplace is het belangrijk om op een aantal aspecten te letten. Een cruciale overweging is dus de mate waarin de partner kan voorzien in de behoeften van het bedrijf, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor standaardisatie en kostenefficiëntie. Pul: “Het is essentieel dat een Managed Services-provider beschikt over gespecialiseerde kennis en expertise om de transitie naar een moderne werkplek soepel te laten verlopen en tegelijkertijd eventuele angsten of weerstand bij de klant kan wegenemen.”

AI en Copilot

Binnen zo’n moderne werkplek spelen AI en Microsoft Copilot een steeds grotere rol, ziet Pul. Copilot is een specifieke toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en fungeert als een virtuele assistent die werknemers ondersteunt bij verschillende taken. “Denk daarbij aan het automatiseren van repetitieve taken, het bieden van suggesties voor optimalisatie en zelfs het aanpassen van geschreven tekst”, geeft Pul als voorbeeld. “Dit betekent dat werknemers veel productiever kunnen zijn, omdat ze minder tijd hoeven besteden aan routinematige taken en meer tijd hebben voor taken die creativiteit en strategisch denken vereisen.”

Standaardisatie is cruciaal

Twee belangrijke trends die de adoptie van de moderne werkplek beïnvloeden, zijn de toenemende standaardisatie en de verschuiving naar leveranciergestuurde modellen. ” Dit zorgt voor meer beheersbaarheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak voor de klant, terwijl het bovendien leidt tot kostenefficiëntie en operationele verbeteringen binnen het bedrijf”, stelt Pul. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het feit dat vrijwel alle belangrijke zakelijke applicaties inmiddels via een SaaS-oplossing (Software as a Service) beschikbaar zijn en veel organisaties in toenemende mate gewend zijn in de cloud te werken.

Voorsorteren op de toekomst

Het is dus essentieel voor mkb-organisaties om zich aan te passen aan de nieuwe technologische ontwikkelingen. Een managed workplace biedt bedrijven de flexibiliteit en ondersteuning die ze nodig hebben om wendbaar en concurrerend te blijven. Pul: “Voor mkb-ondernemers is een moderne werkplek niet langer een luxe, maar een absolute noodzaak. Door te investeren in managed services kunnen ze de concurrentie voorblijven en groeikansen benutten die anders onbereikbaar zouden zijn.” Met de juiste strategie en partner kunnen organisaties de transitie maken naar een moderne werkplek die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Dustin is een toonaangevende, merkonafhankelijke IT-partner in Scandinavië en de Benelux.Hun portfolio omvat 280.000 producten met bijhorende services voor bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Ga aan de slag op dustin.nl.

Lees ook: Waarom standaard IT-services de oplossing zijn voor het MKB en de achterstand op innovatie