• Een man uit Lisse vroeg bij de gemeente een subsidie van 4.800 euro aan voor een eigen wietkweek.
  • De gemeente wees dit af op grond van de Opiumwet, maar werd teruggefloten door de rechter in Den Haag.
  • In hoger beroep kreeg de gemeente alsnog gelijk, meldt Binnenlands Bestuur. Het dorp zou zich namelijk schuldig maken aan een misdrijf, als het de subsidie toch zou geven.

De gemeente Lisse ontving een ietwat ongewone aanvraag voor een subsidie van ongeveer 4.800 euro. Het ging om een inwoner die hiermee thuis medicinale wiet wilde kweken, meldt Binnenlands Bestuur.

De gemeente ging hier aanvankelijk niet mee akkoord, omdat dit illegaal zou zijn volgens de Opiumwet. Maar de rechter in Den Haag besloot iets anders.

De Haagse rechter vond namelijk dat de aanvrager voldoende had aangetoond dat er geen andere oplossing voor zijn situatie was. De man kon op recept medicinale wiet verkrijgen, maar deze werkte volgens hem niet voldoende.

Hij haalde de volgens hem wel werkende cannabis bij vrienden vandaan, maar die hadden aangegeven te willen stoppen met het verbouwen ervan. De enige oplossing was dus zelf de planten gaan verbouwen.

Subsidie voor kweken medicinale wiet mag niet

Lisse was het daar toch niet mee eens en ging in hoger beroep, waar het gelijk kreeg van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Die stelde dat Lisse zich, als het dit verzoek zou inwilligen, medeplichtig zou maken aan een misdrijf.

Thuiskweek is namelijk alleen mogelijk als het gedoogd wordt (wat de burgemeester van Lisse niet wilde doen) of als er een ontheffing is van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En die was er in dit geval niet.

Lees het hele artikel op Binnenlands Bestuur: Geen bijzondere bijstand voor eigen wietplanten