De komst van een terminal voor vloeibaar gas (lng) in de Eemshaven in Groningen is weer een stap dichterbij. Donderdag meldde een consortium van onder meer GDF Suez, Gasunie en Vopak dat er een samenwerkingsovereenkomst is getekend voor de ontwikkeling van een lng-opslag- en bunkerfaciliteit.

Lng wordt als een schoon en stil alternatief gezien voor diesel of zware stookolie. Met een mobiele installatie verwacht het consortium, waarin ook stichting Energy Valley en Groningen Seaports participeren, dat al begin 2015 de eerste schepen lng kunnen tanken in de Eemshaven.

Motoren die op aardgas draaien, stoten tot 20 procent minder koolstofdioxide (CO2) uit dan motoren op diesel of stookolie, 85 procent minder stikstofoxiden en vrijwel geen zwavel en fijnstof. Daarom stimuleren de Europese Unie en de Nederlandse overheid de ontwikkeling van lng als brandstof voor de transportsector.

Nieuwe banen

Minister Henk Kamp reageerde volgens de samenwerkende partijen positief op de bouw van de nieuwe faciliteiten. De introductie van lng betekent onder meer nieuwe banen en economische groei voor de regio.

Eerder deze maand werd bekend dat de Gate-terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam wordt uitgebreid met nieuwe installaties voor de distributie lng via kleine tankers en bunkerschepen. In 2010 ging een plan voor een lng-terminal in de Eemshaven om financiële redenen niet door.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl