• Voor werkgevers kan het op peil houden van de kennis en vaardigheden van hun werknemers helpen om concurrerend te blijven.
  • Hoe scoort Nederland op dit vlak vergeleken met andere Europese landen? En wat vinden Nederlandse werknemers en zzp’ers zelf belangrijk als ze cursussen en opleidingen volgen?
  • Business Insider toont in 5 grafieken hoe het in Nederland gesteld is met de ‘leven lang leren’-doelstelling.

Blijven leren als je een baan hebt geldt in een moderne economie als een belangrijke voorwaarde om inzetbaar te blijven in een snel veranderende omgeving. En voor werkgevers is het op peil houden van de kennis en vaardigheden van werknemers van groot belang om concurrerend te blijven.

Zowel in Nederland als binnen de Europese Unie wordt een ‘leven lang leren’ beschouwd als een belangrijke economische en maatschappelijke doelstelling. Maar hoe scoort Nederland eigenlijk op dit gebied?

Business Insider dook in de data en maakte vijf grafieken die een beeld geven van hoe het gaat met het volgen van cursussen en opleidingen door werknemers en zzp’ers in Nederland. Kijk zelf!


1) Nederland zit in de Europese top bij training en educatie voor werknemers

Het Europese statistiekbureau Eurostat houdt gegevens bij over peilingen rond training en educatie van de beroepsbevolking. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat in 2021 in Nederland ruim een kwart van de 25- tot 65-jarigen bij een peiling in de voorgaande vier weken een vorm van training of educatie had genoten.

Hiermee zit Nederland ruim boven het gemiddelde van 11,5 procent in de eurozone, en scoort Nederland ook hoog vergeleken met een bredere groep Europese landen. Alleen Zweden en Finland doen het nog iets beter.


2) Werknemers volgen vaker cursus of opleiding dan zzp'ers

Uit een overzicht van de Sociaal-Economische Raad over formeel en informeel leren tijdens je loopbaan komen een aantal interessante details naar voren over Nederland.

Zo is in de bovenstaande grafiek te zien dat werknemers per saldo vaker deelnemen aan cursussen en opleidingen dan zzp'ers.

Maar over een langere periode genomen is ook te zien dat de deelname van werknemers aan recente cursussen of opleidingen iets is gedaald tot onder de 50 procent, terwijl dit percentage bij zzp'ers een stijgende lijn vertoont richting de 45 procent in de periode tot 2020.


3) Bij ongeveer 1 op de 5 organisaties leert grote meerderheid van werknemers

Kijk je naar de groep waarbij een grote meerderheid van de werknemers regelmatig een cursus, training of opleiding volgt, dan geldt dat voor ongeveer 1 op de 5 organisaties en bedrijven.

Het gaat om ondernemingen en organisaties waarbij minimaal driekwart van de werknemers in het afgelopen jaar een cursus of opleiding heeft gevolgd.


4) Gros werknemers wil bijleren om huidige werk beter te kunnen doen

Als werknemers wordt gevraagd waarom ze een cursus, training of opleiding volgen, blijkt dat bijna twee op de drie werknemers dat doet met het oog op de korte termijn: beter worden in de huidige baan.

Een derde kijkt wat verder vooruit en doet ook cursussen en opleidingen met het oog op veranderingen in de huidige baan of toekomstig werk.


5) Informeel leren op het werk: voor 2 op 5 is dat waardevol

Tot slot kijken we naar informeel leren: ofwel kennis en vaardigheden die je opdoet in je dagelijkse werk. Hoe belangrijk is dat voor respectievelijk werknemers en zelfstandige ondernemers?

De verschillen blijken niet heel groot: ongeveer twee op de vijf werknemers en zzp'ers geeft aan veel te leren van hun dagelijkse werk. Daar staat tegenover dat bijna de helft van deze groepen aangeeft wel iets te leren, maar niet bijster veel. En dan is er een groep van ruim 10 procent die zegt weinig te leren van het dagelijkse werk.

Dit artikel is onderdeel van De Maand van Lifelong Learning. Deze serie van Business Insider Nederland wordt mede mogelijk gemaakt in een partnersamenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Download ook: Het gratis RSM whitepaper - 5 struikelblokken die bijna iedereen tegenkomt in z’n carrière: zo overwin je ze